лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ФОНДОВОГО РИНКУ


При вивченні теми увага акцентується на учасниках фондового ринку.
До суб’єктів фондового ринку слід віднести:

 • Державу як один з головних суб’єктів фондового ринку. Державний сектор економіки вилучає заощадження на фондовому ринку і таким чином створений державний борг впливає на розвиток фондового ринку.
 • акціонерні товариства. Цінні папери акціонерних товариств перебувають в обігу на фондовому ринку, тобто фондовий ринок є ринком цінних паперів акціонерних товариств.
 • Домашні господарства як суб’єкт фондового ринку, який постачає на ринок заощадження у країнах з ринковою економікою. Слід з’ясувати, як плануються активи і пасиви домашніх господарств, яку вони мають структуру, якою може бути перспектива участі вітчизняних домашніх господарств України як суб’єк­тів на фондовому ринку України.
 • Фінансові інститути, які виступають у ролі посередників.

Студенти відділення підготовки спеціалістів не вивчають дисципліну «Корпоративні фінанси», тому під час вивчення даної теми особливу увагу слід приділити акціонерним товариствам, які випускають на фондовий ринок акції та облігації, визначити склад і структуру активів, пасивів і сплаченого капіталу акціонерного товариства з іноземними інвестиціями. На сьогодні особливого практичного значення набувають питання фінансової звіт­ності акціонерного товариства, оскільки акціонерні товариства в Україні переходять на міжнародні форми фінансової звітності. Тому увагу рекомендується зосередити на аналізі фінансової звіт­ності акціонерного товариства, таких документах, як баланс, звіт про прибутки (США) або звіт про прибутки і збитки (Великобританія), звіт про рух акціонерного капіталу, звіт про зміну фінансової позиції. Слід згадати категорії дисципліни «Бухгалтерський облік та аудит» і «Фінансовий аналіз». Вивчивши ці предмети, студенти набувають знань, які необхідні їм для аналізу звітності підприємства. Потрібно повторити основні групи коефіцієнтів, які використовуються у західній і вітчизняній практиці, згадати значущість їх використання, позитивні і негативні сторони.
Цілі, що стоять перед аналітиками, визначаються з тих завдань, які перед ними поставлено. Аналітики з числа кредиторів, інвесторів акціонерних товариств перш за все цікавляться коефіцієнтами платоспроможності, показниками, пов’язаними з акціями та облігаціями акціонерних товариств. Проте для глибшої оцінки емітента — акціонерного товариства слід вивчити його загальний фінансовий стан, насамперед рух прибутку, ринкових цін на акції та інші показники.
Студент повинен вміти аналізувати баланси іноземних акціонерних товариств. З цією метою він має вміти розв’язувати задачі та аналізувати ситуації щодо того чи іншого суб’єкта фондового ринку як фінансового інституту, а саме:

  • що являє собою фінансовий інститут як фінансовий посередник на фондовому ринку;
  • які основні послуги надаються фінансовими інститутами та яку роль вони відіграють у фінансовій системі;
  • які фактори призвели до збільшення кількості фінансових інститутів, якими є найбільш важливі сфери прийняття управлінських рішень усередині самих фінансових інститутів;
  • типи фінансових інститутів;
  • ключові тенденції, які впливають на фінансові інститути.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.