лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Проблема четверта — «Правове регулювання фондового ринку в Україні».
Обговорення цієї теми порушує такі питання:

 1. система правових актів, що регулюють фондовий ринок;
 2. особливості регулювання фондового ринку в Україні;
 3. цілі і форми державного регулювання фондового ринку в Україні;
 4. державні органи України, які здійснюють регулювання фон­дового ринку;
 5. завдання і повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 6. юридичні норми захисту майнових прав інвесторів;
 7. особливості захисту прав дрібного і масового інвесторів;
 8. права та обов’язки інституційних інвесторів;
 9. проблеми оподаткування операцій на фондовому ринку;
 10. юридичні норми захисту прав емітента;
 11. юридичні норми забезпечення відкритості і прозорості інформаціїї про емітента;
 12. основні напрями розвитку фондового ринку в Україні в 2000 році;
 13. причини розвитку саморегулівних організацій на фондових ринках у країнах з розвинутою економікою;
 14. розвиток саморегулівних організацій в Україні, їх права та обов’язки.

&

  Для написання рефератів пропонується література:

 1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-ХІІ.
 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 № 448/96-ВР.
 3. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 № 710/97-ВР.
 4. Указ Президента України «Про основні напрями розвитку фондового ринку України в 2000 році».

&

  Варто ознайомитися з такими виданнями:

 1. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998.
 2. Сутормина В.Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. — С. 53—71.
 3. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 190—205.
 4. Фондовий ринок України / Під ред. В.В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994.
 5. Леонов Д.А., Федоренко А.В. Основні засади оподаткування операцій на ринку цінних паперів // цінні папери України. — 1998. — № 26—28.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.