лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?  Запитання для самоперевірки знань

 1. За яких обставин і чому в США в 1933 та 1934 роках було прийнято закони про регулювання фінансового ринку?
 2. Чому починають діяти міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку? Назвіть їх, наведіть їх характеристику.
 3. Назвіть основні принципи фондового ринку згідно з Концепцією розвитку та функціонування фондового ринку України.
 4. Який Закон і коли було прийнято Верховною Радою України з цінних паперів та фондового ринку?
 5. Назвіть основні положення цього Закону, що стосуються цінних паперів. Яке визначення дається цінному паперу? Яке визначення дається фондовій біржі?
 6. Які юридичні норми захисту прав інвесторів?
 7. Які права та обов’язки інституціональних інвесторів?
 8. Назвіть правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку.
 9. Які причини появи та розвитку саморегулівних організацій?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Обговорення проблем і виконання авторефератів, зміст яких формує викладач. Найкращі реферати обговорюються за «кру-
глим столом», дата проведення якого визначається викладачем після того, як всі студенти написали реферати. Обговорення відбувається в позааудиторний час. Виділяються такі проблеми.
Проблема перша: «Особливості розвитку і формування законодавства на фондовому ринку в США і Великобританії». На обговорення висуваються такі питання:

 1. значення законів 1933 і 1934 років для розвитку фондового ринку США;
 2. розвиток у США законодавства, що регулює фондовий ринок, у 70—80-х роках;
 3. основні принципи розвитку законодавства фондового ринку Великобританії;
 4. рекомендації «Групи 30» з впровадження міжнародних стандартів регулювання фондових ринків;
 5. стандарти регулювання фондових ринків, прийняті Міжнародною організацією «Комісія з цінних паперів»;
 6. регулювання ринку капіталів у країнах — учасницях Європейського Союзу.

Для написання реферату рекомендується така література:

&

 Сутормина В.Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. — Розділи 1.1, 1.2.
 1. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові аспекти формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998.
 2. Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Педь И.В. Договорно-правовое регулирование фондового рынка: Энциклопедия фондового рынка: Кн. вторая. — К.: Кий, 1998.
 3. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовый рынок: Университет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 322—329, 386—390.

З другої проблеми «Стратегія розвитку фондового ринку в Україні» порушено такі питання:

 1. цілі стратегії розвитку і формування фондового ринку в Україні;
 2. основні напрями розвитку фондового ринку в Україні.

Для виконання реферату пропонується література:

&

 

&

  Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України від 22.09.95 // Урядовий кур’єр. — 1995. — 23 вересня.
 1. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 117—135.
 2. Сутормина В.Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. — С. 53.

Обговорення проблеми третьої — «Правові основи розвитку інфраструктури фондового ринку» — проходить за такими питаннями:

 1. склад і призначення інфраструктури фондового ринку;
 2. учасники національної депозитарної системи;
 3. значення депозитарної системи для розвитку фондового ринку;
 4. значення реєстрації цінних паперів та реєстраторів для захисту прав інвесторів;
 5. особливості електронного обігу цінних паперів.

Для виконання рефератів пропонується література:

 1. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 № 710/97-ВР.
 2. Сутормина В.Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. — С. 66—71.
 3. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 190—205.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.