лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ


В Україні поступово формуються правові норми фінансового ринку. Слід вивчити основні положення, що розкривають суть економічних відносин, які складаються на фінансовому ринку і мають регулюватися законодавчо. Закони, що регулюють ринок, встановлюючи над ним контроль, створюються поступово, в міру розвитку ринкових відносин у цілому і фінансових відносин зокрема.
У країнах з ринковою економікою норми фінансового ринку створювали протягом десятиріч. Знайомство з цим процесом, по-перше, дозволить скласти критичну оцінку законодавству України з фондового ринку, по-друге, допоможе зрозуміти, яким чином, як і в якому напрямі необхідно вдосконалювати вітчизняне законодавство з урахуванням специфіки економічного і соціального розвитку в Україні.
Пропонується ознайомитися з розвитком фінансового законодавства в США, основні положення якого зводяться до такого:
1. Правові норми регулювання фінансового ринку розвивалися поступово.
2. Перші закони з’явилися в 1933-му і 1934 роках, тобто в зрілій економіці. Безпосередньою причиною їх виникнення був крах фінансового ринку та економічна криза, що тривала з 1929-го по 1933 рік. Ці події продемонстрували, наскільки необхідним було законодавче регулювання фінансового ринку.
3. Законодавством у теперішній час охоплено весь ринок: біржовий і позабіржовий, первинний і вторинний; кінцева мета регулювання — створення єдиного національного фінансового ринку.
4. Розширення фондового ринку за всіма напрямами — і ззовні, і всередину — порушило питання про введення інституту саморегулювання. Державний контроль не в змозі був охопити весь ринок і, що найголовніше, підвищував витрати обігу цінних паперів. Тому функції регулювання частково передавались саморегулівним організаціям (СРО). Перша СРО — Національна асоціація дилерів з цінних паперів (National assotiation of securition dealers — NASD) була створена в 1938 році відповідно до акта Мелоні.

&

  Інтернаціоналізація та глобалізація міжнародних відносин зумовила необхідність розвитку єдиних світових стандартів регулювання фондового ринку. З ними теж слід ознайомитися:

  1. Рекомендації «Групи 30» — Міжнародної організації незалежних експертів. Матеріали з цього питання можна прочитати у навчальному посібнику, що випущений УФБ: Фондовий ринок України / Під ред. В.В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994. — С. 117—125.
  2. Стандарти Міжнародної організації «Комісія з цінних паперів. Див. статтю М. Білоус. «Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку — член IOSCO // Ринок цінних паперів України. — 1997. — № 1. — С. 30—32.
  3. Чухно А.А., Семенов С.Л. Фондові ринки країн — членів Європейського союзу // Фінанси України. — 1999. — № 2. — С. 3.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.