лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Використовуючи відповідні оператори згортання, отримуємо:

~

 

~

 

~

 

~

 

~

  (перехід від вектора  до вектора , тобто зміна інгредієнта дає змогу отримати однорідну інформацію по відношенню до знака інгредієнта);

~

 

~

 
Скориставшись критерієм зваженої сумарної ефективності і враховуючи, що коефіцієнти пріоритету  = 0,45,  = 0,55, згортаємо матрицю в стовпчик:

~

 

~

 
Оскільки має позитивний інгредієнт, найвищому рейтингу (рівному 0,511) відповідає рішення x2, то в силу накладених умов компромісним (оптимальним) є рішення = x2.
б)У полі інформаційної ситуації І5, з урахуванням F1 та накладених умов, отримуємо:

~

 

~

 

~

 

~

 

~

 
Враховуючи коефіцієнти пріоритету  = 0,6,  = 0,4, отримуємо:

~

 .
Рішення х2 має найвищий рейтинг (рівний одиниці), а тому =x2.
в) Компромісне рішення в полі інформаційної ситуації І1 знаходимо з урахуванням F2:

~

 

~

 

~

     

~

 

~

 

~

 .
Рішення х4 має найвищий рейтинг (рівний 0,628), а тому = x4.
г) В полі інформаційної ситуації І5, з урахуванням F2 та накладених умов, отримуємо:

~

 

~

 

~

 

~

 

~

 

~

 


  Рішення х1 має найвищий рейтинг (рівний 1), а тому =x1.-

 


  9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій

 


Реальне ЕС може характеризуватись, з одного боку, повним (або частковим) знанням розподілу ймовірностей настання його станів (інформаційні ситуації I1, I2, I3, I4), а з другого — антагоністичною поведінкою цього середовища щодо суб’єкта прийняття рішення (інформаційна ситуація І5).
У практичній діяльності не виключені і інші поєднання інформаційних ситуацій. Наприклад, І1 та І4 (при виході на певний ринок з новою продукцією можна використати статистичні дані щодо реалізації цієї продукції на інших ринках); І3 та І4 та інші.
Прийняття рішень в наведених вище (а також інших) «проміжкових» ситуаціях доцільно здійснювати згідно з ієрархічною моделлю, наведеною на рис. 9.2, яка відображає ситуацію прийняття рішення на основі одного (цільового) ФО в полі кількох інформаційних ситуацій.
На рис. 9.2. використано умовні позначення, які вже мали місце раніше (рис. 9.1), і крім того:

~

 FF — інтегральний функціонал оцінювання (матриця розмірів ? 5), утворений з векторів-стовпчиків , s = 1, ..., 5;

~

  — вектор вагових коефіцієнтів, що відображають пріоритетність інформаційних ситуацій ();
 — вектор-стовпчик рейтингів альтернативних рішень, отриманий в результаті зваженого згортання матриці FF за допомогою оператора KU (зваженого згортання);
ZF — оператор згортання функціонала оцінювання F в полі кількох інформаційних ситуацій.
Використовуючи введені позначення, ієрархічну задачу прийняття рішення в полі кількох інформаційних ситуацій при наявному одному функціоналу оцінювання можна записати у вигляді:

! Зауваження 9.6. Якщо в наведеній на рис. 9.2 ієрархічній схемі виділити тільки дві інформаційні ситуації І1та І5і в кожній з них використати по одному критерію прийняття рішення – відповідно критерій Байєса та критерій Вальда, покласти u15 = 1 – l, u55llI[0; 1], то отримуємо ієрархічну модель, що відповідає критерію Ходжеса-Лемана.

Рис. 9.2. Ієрархічна модель прийняття рішення
в полі кількох інформаційних ситуацій
(при наявності одного функціонала оцінювання)

!

 Приклад 9.3.Виходячи з умови прикладу 9.1, прийняти компромісне рішення в полі інформаційних ситуацій І1та І5з урахуванням одного функціонала оцінювання.

~

 

~

 Розв’язання. а) Знайдемо компромісне рішення в полі І1та І5з урахуванням F1. Для цього скористаємося ієрархічною моделлю, наведеною на рис. 9.2 (їй відповідає блок ZF1 розгорнутої ієрархічної моделі, наведеної на рис. 9.4).
На основі векторів-стовпчиків  та , отриманих в прикладі 9.2, утворюємо матрицю  З урахуванням коефіцієнтів пріоритетів інформаційних ситуацій = 0,42, =0,58, згортаємо в стовпчик:

~

 

~

 

~

 
Рішення х2має найвищий рейтинг (рівний 0,795), тобто =x2.
б) З урахуванням F2 вполі інформаційних ситуацій І1та І5 на основі векторів-стовпчиків  та , отримуємо:

~

 

~

 

~

 
Рішення х1 має найвищий рейтинг (рівний 0,769), тобто = x1.-

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.