лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?

 

4.6. Контрольні запитання   та теми для обговорення

 


  1. У чому полягає суть концепції корисності? Наведіть приклади.
  2. Поясніть термін «гранична корисність». Розкрийте суть цього терміна.
  3. Який існує зв’язок між прийняттям рішень в умовах економічного ризику та кількісними властивостями корисності?
  4. Дайте визначення терміна «сподівана корисність», охарактеризуйте методи її обчислення.
  5. Що таке функція глобальної (локальної) відмови від ризику? Наведіть відповідні приклади.
  6. Дайте змістовну інтерпретацію функції корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.
  7. Наведіть приклади функції корисності, пов’язані з різним відношенням до ризику.
  8. Дайте характеристику кривій байдужості. Яке місце займає вона в теорії економічного ризику?
  9. Дайте визначення детермінованого еквівалента.
  10. Накресліть типовий графік функції корисності особи, схильної до ризику.
  11. Накресліть типовий графік функції корисності особи, байдужої до ризику.
  12. Сформулюйте аксіоми, яким задовольняє нестроге співвідношення пріоритетності.
  13. Дайте визначення поняття «лотерея» й наведіть основну формулу теорії сподіваної корисності.
  14. Дайте визначення поняття «премія за ризик». Наведіть формулу для її обчислення.
  15. Що приймається за міру несхильності до ризику?
  16. Зобразіть на рисунку криві байдужості двох осіб з різним ставленням до ризику. З’ясуйте їх суть.
  17. Зобразіть на рисунку криві схильності-несхильності до ризику двох осіб з різним відношенням до ризику. З’ясуйте їх суть.
4.7. Теми рефератів
1. Лотереї з недискретними розподілами.
2. Системи аксіом прийняття рішень та теорії корисності.
3. Методи побудови функцій корисності та приклади їх реалізації.
4. Моделі портфельного підходу в теорії грошей з використанням функцій корисності.
5. Використання функцій несхильності до ризику під час прийняття рішень.
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
  У завданнях 1—11 необхідно вибрати правильну відповідь і дати їй обґрунтування.
  1. Особа є схильною до ризику, якщо:

 • а) для неї є більш привабливим отримання середнього виграшу в лотереї;
 • б) вона має функцію корисності ;
 • в) вона має функцію корисності ;
 • г) вона має функцію корисноті .
 • 2. Особа є несхильною до ризику, якщо детермінований еквівалент лотереї, у якій вона бере участь:
 • а) менший сподіваного виграшу в лотереї;
 • б) більший сподіваного виграшу в лотереї;
 • в) рівний сподіваному виграшу в лотереї.

3. Згідно із законом спадаючої граничної корисності особа є:
а) нейтральною до ризику;
б) схильною до ризику;
в) несхильною до ризику.
4. Схильність до ризику є джерелом прибутку:
а) страхових компаній;
б) грального бізнесу;
в) інвестиційних компаній;
г) акціонерних компаній.
5. Здатність ризикувати сумою $1000 свідчить про:
а) особливі психологічні особливості індивіда;
б) його майновий стан, який значно більший від цієї суми;
в) його майновий стан, який приблизно рівний цій сумі.
6. На принципі об’єднання ризику базується діяльність:
а) страхових компаній;
б) грального бізнесу;
в) інвестиційних компаній;
г) акціонерних компаній.
Опишіть механізм функціонування цього принципу.
7. Розглядаються дві лотереї: L1 = L(x1; p1; y1) та L2 = L(x2; p2; y2). Згідно з принципом домінування лотереї L1f L2, якщо:
а) x1 > x2     р1 = р2   y1 = y2;
б) x1 > x2     р1 < р2   y1 ? y2;
в) x1 > x2     р1 = р2   y1 ? y2;
г) x1 > x2     р1 = р2   y1 > y2.
8. Розглядаються дві лотереї: L1 = L(x1; p1; y1) та L2 = L(x2; p2; y2). Згідно з принципом домінування лотереї L1~ L2, якщо:
а) x1 ? x2     р1 = р2   y1 > y2;
б) x1 = x2     р1 < р2   y1 ? y2;
в) x1 < x2     р1 > р2   y1 > y2   .
9. Корисність за Нейманом для лотереї L = L(x; p; y), де [x; y] — шкала, в якій вимірюється корисність суми x (додаток до існуючого багатства певного індивіда) є:
а) величина x ~ L(x; p; y);
б) величина U(x), для якої x ~ L(x;U(x); y);
в) величина x ~ L(x;U(x); y).
10. Нехай особа має функцію корисності U = U (x) і бере участь в лотереї L = L(x; p; y). Тоді вона є схильною до ризику, якщо :
а) U ((1 – p)x + py) > (1 – p)U(x) + pU(y);
б) U ((1 – p)x + py) = (1 – p)U(x) + pU(y);
в) U ((1 – p)x + py) < (1 – p)U(x) + pU(y).
11. Якщо премія за ризик p(Х) > 0, то особа:
а) схильна до ризику;
б) несхильна до ризику;
в) нейтральна до ризику.
12. Нехай певна особа має функцію корисності U(x). Ця особа вивчає для себе можливість участі в одній з лотерей L(10;0.6; 30) та L(20; 0.2; 30). Якій з цих лотерей вона віддасть перевагу, якщо:
а)
б)
в)
Як ця особа ставиться до ризику (в кожному iз зазначених вище випадків)?
13. Особа має функцію корисності U(x) =  і вона обирає нове місце роботи, виходячи з двох альтернатив. У першому випадку її невизначений прибуток може становити 1,0 грошових одиниць з ймовірністю 0,5 або 3,0 грошових одиниць з тією самою ймовірністю. В іншому місці їй пропонується детермінований прибуток у 2,0 грошові одиниці.
Яке місце роботи доцільно обрати цій особі?
14. Особа має функцію корисності U(x)=0.01x2. Вона має три альтернативних варіанти вибору нового місця роботи. Перше місце роботи пов’язане зі стабільним прибутком у 2,0 грошові одиниці. Друге місце роботи пов’язане з ризиком: або мати прибуток 3,0 грошові одиниці з ймовірністю 0,5, або прибуток у 1,0 грошову одиницю. Третє місце роботи також пов’язане з ризиком мати 4,0 грошові одиниці з ймовірністю 0,5 або не мати жодного доходу.
Яке місце роботи доцільно обрати цій особі?
15. Підприємець, функція корисності якого задана як U(x)= 2, вирішує, як йому краще використати частину свого капіталу розміром 100 млн. доларів. Ці кошти він може:
а) покласти в банк на депозитний рахунок з фіксованим доходом 15% на рік;
б) пустити в оборот і одержати прибуток 50% від вкладених коштів, але ймовірність одержання такого прибутку становить 0,4, а ймовірність того, що підприємець одержить суму, яка буде дорівнювати його первинному капіталу, становить 0,6.
Як підприємцю доцільніше використати свій капітал? Обчисліть премію за ризик і розкрийте її економічну суть.
16. Підприємство, функція корисності якого задана як U(x) = 0.15x2, має тимчасово вільний капітал обсягом 100 млн. доларів. Керівництво підприємства вирішило вкласти ці кошти у цінні папери. На ринку цінних паперів керівництво підприємства постало перед вибором:
а) можна вкласти капітал у державні цінні папери з фіксованим прибутком 5% на рік;
б) можна вкласти капітал в акції корпорацій під 20% на рік, причому ймовірність одержання обіцяного прибутку становить 0,7, а ймовірність невдачі, тобто отримання тільки номіналу становить 0,3.
Який вибір доцільніше зробити керівництву підприємства? Обчисліть премію за ризик і розкрийте її економічну суть.
Наведіть приклад підприємства, яке мало б функцію корисності, аналогічну заданій.
17. Двоє студентів у вихідний день вирішили сходити на іподром, маючи у своєму розпорядженні по 50 грн. Перед черговим заїздом вони почали радитись — робити їм ставки чи ні:
а) можна спостерігати за видовищем й зберегти свої гроші;
б) можна зробити ставку в черговому заїзді і при цьому або програти свої гроші з ймовірністю 0,5, або отримати виграш у відношенні 1:3 (також з ймовірністю 0,5).
Яке рішення прийме кожний із студентів, якщо один з них має функцію корисності U(x) = 1.3x, а другий — U(x) = 1.4.
Охарактеризуйте цих студентів з огляду їхнього ставлення до ризику.
18. Визначте ставлення до ризику осіб, які мають такі функції корисності:
а) U(x) = a + bx, b > 0;
б) U(x) = abeсх, b > 0, c > 0;
в) U(x) = lg(x + b), x > b;
г) U(x) = x2, x ? 0.
Схематично зобразіть графіки відповідних функцій корисності.
19. Користуючись концепцією корисності за Нейманом, порівняйте ефективність рішень, поданих у таблиці (доходи у десятках тисяч доларів).


Рішення

Варіанти доходів

І

10

-5

-5

ІІ

-5

-5

10

ІІI

1,5

1,5

0

ІV

0

0

0

Ймовірності

0,5

0,1

0,4

Відомо, що функція корисності задається формулою:
U(x) = (x + 5)/15.
20. Користуючись концепцією корисності за Нейманом, порівняйте ефективність рішень, записаних у таблиці попередньої задачі, якщо функція корисності задається формулою .
21. Покажіть, що для функції корисноcті виду U(m;s) = m2 – ks2(пункт 4.4) мають місце властивості:
а) більшій схильності до ризику відповідає більший кут нахилу до осі абсцис дотичної до відповідної кривої;
б) більшій схильності до ризику відповідає більше значення відповідного коефіцієнта варіації.
4.9. Основні терміни та поняття

 • Відношення до ризику:

нейтральність;
схильність;
несхильність.

 • Глобальна несхильність та схильність до ризику.
 • Корисність:

гранична;
за Нейманом.

 • Лотерея.
 • Основна формула теорії корисності.
 • Співвідношення пріоритетності:

еквівалентність;
не гірше, ніж;
пріоритетніше, ніж.

 • Стратегічна еквівалентність функції корисності.
 • Умова:

байдужості (нейтральності) до ризику;
несхильності до ризику;
схильності до ризику.

 • Функція:

корисності;
корисності з інтервальною нейтральністю до ризику;
локальної несхильності до ризику.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.