лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти І НАУКИ України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. В. ВІТЛІНСЬКИЙ,  П. І. ВЕРЧЕНКО

 

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2000

Рецензенти:

Н. М. Костіна, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка),
О. П. Суслов, д-р екон. наук, проф.
(Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України)

Вітлінський В. В., Верченко П. І.
В 54        Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
ISBN 966–574–019–9
У посібнику розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час розв’язання тих чи інших економічних проблем. Значну увагу приділено деяким новим, розробленим авторами, концептуальним засадам та інструментарію економічної ризикології.
Теоретичний матеріал ілюструється числовими прикладами, представлено їх аналіз і шляхи розв’язання. Наприкінці кожного розділу подаються запитання для самоконтролю, пропонуються приклади для самостійного розв’язання, тематика рефератів тощо.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців, які цікавляться економічною ризикологією.

ББК 65.050

 

Навчальне видання

ВІТЛІНСЬКИЙ Вальдемар Володимирович,
ВЕРЧЕНКО Петро Іванович

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор П. Вовк
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Комп’ютерна верстка О. Чуб, Т. Мальчевської

ISBN 966–574–019–9                                                        © КНЕУ, 2000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.