лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Перевізник зобов’язаний подовжувати термін придатності квитка:
а) при ненаданні пасажиру з вини перевізника місця на пасажирському судні (крім приміських, внутрішньоміських і екскурсійно-туристських) — на час, рівний інтервалу між відправленням даного судна і відправленням наступного судна;
б) у пунктах пересадки, при несвоєчасному прибутті чи відправ-
ленні пасажирських суден — на увесь час затримки транзитного пасажира до надання йому можливості продовжувати поїздку;
в) при хворобі пасажира — на увесь час хвороби (по пред’яв­ленні довідки лікувальної установи);
г) при поїздці на відстань, не меншу ніж 500 км — на одну зупинку в дорозі терміном не більше ніж на 10 діб.
Пасажир зобов’язаний до відходу судна, але не пізніше ніж через годину після прибуття судна заявити про зупинку начальнику порту, пристані чи вокзалу, яким повинна бути зроблена на квитку відповідна помітка. При зупинці на шляху прямування плацкарта утрачає силу і вартість її пасажиру не повертається.
Якщо пасажир порушує громадський порядок, правила внутрішнього розпорядку і не припиняє порушення після попередження адміністрацією судна, капітан може видалити пасажира із судна.
Договір перевезення багажу супроводжує договір перевезення пасажира. Договір оформлюється багажною квитанцією. Багаж видається пасажиру в пункті призначення по пред’явленні багаж­ної квитанції. У пункті призначення багаж зберігається безкоштов­но протягом 24 годин, після чого за збереження багажу стягується плата в розмірі, установленому тарифом. Багаж, не затребуваний власником протягом 30 днів, підлягає реалізації. Пред’явник багажної квитанції протягом шестимісячного терміну має право одержати суму, виручену перевізником за реалізований багаж, за винятком сум, що відшкодовуються пароплавству (перевізнику).
Договір перевезення пошти річковим транспортом має загальні властивості стосовно перевезення пошти. Органам Міністерства зв’язку України надається право перевозити пошту на суднах, що здійснюють регулярні пасажирські, вантажопасажирські і ван­тажні рейси по транзитних, місцевих і приміських лініях.
Перевезення пошти може здійснюватися як у супроводі працівників зв’язку, так і без такого із здачею пошти в багаж під відповідальність перевізника.
Органам Міністерства зв’язку України надається право вибору ділянок маршрутів і суден, на яких повинне здійснюватися перевезення пошти.
У портах (пристанях) перевізники виділяють органам Міністерства зв’язку України, з оплатою у встановленому порядку, при-
міщення для обслуговування пасажирів поштово-телеграфним і телефонним зв’язком, для продажу газет і журналів, обробки і збереження пошти. На суднах, що перевозять пошту в супроводі поштових агентів, органам зв’язку надаються приміщення для операцій і збереження пошти, а також каюти для відпочинку пош-
тових агентів з оплатою у встановленому порядку.
Перевезення вантажів і буксирування плотів і судів по внутрішніх водяних шляхах здійснюються за планами, затвердженими в установленому порядку і договорами.
Буксирування забезпечує ефективне маневрування суден при підготовці чи здійсненні перевезень.
Згідно договору буксирування плоту чи судна перевізник зобов’язаний за установлену плату буксирувати пліт чи судно до встановленого пункту протягом визначеного часу або для виконання визначеного маневру.
Власник плоту чи судна, що буксирується, зобов’язаний до подачі тяги привести пліт чи судно, запропоновані до буксирування, у стан, придатний для безпечного плавання і буксирування, і внести плату за буксирування.
Судна і плоти повинні мати екіпаж, що призначається організаціями, яким належить пліт чи судно. У тих випадках, коли спеціальними правилами передбачено буксирування судів і плотів без екіпажа, призначається провідник.
При пред’явленні плоту чи судна до буксирування його власник зобов’язаний представити пароплавству (перевізнику) наклад­ну, а перевізник зобов’язаний видати квитанцію. До накладної на буксирування плоту повинна бути прикладена специфікація із вказівкою в ній кількості, характеру з’єднувальних одиниць, інших відомостей згідно з положеннями Статуту внутрішнього вод-
ного транспорту.
Власники плотів зобов’язані здійснити: а) формування плотів і пред’явлення їх до буксирування у заздалегідь погоджених з перевізником пунктах і в терміни згідно з календарним графіком й умовами договору; б) виведення плотів до погоджених пунктів пред’явлення на буксирування; в) устаткування причальних пристроїв на лісостоянках у пунктах відправлення і переформування плотів згідно з планом.
Перевізники зобов’язані: а) приймати плоти до буксирування в терміни, зазначені в погодженому календарному графіку; б) доставляти плоти в пункти призначення у встановлені терміни; в) мати у великих пунктах формування (відправлення) плотів своїх представників для огляду плотів і перевірки підготовленості їх до буксирування, а в пунктах призначення — для оформлення документів про закінчення буксирування і про здачу плотів; г) уживати заходів до запобігання аварій плотів і до ліквідації аварій.
Перевізник зобов’язаний до прийому плоту чи судна до буксирування зробити огляд судна чи плоту на предмет придатності до буксирування.
При відсутності дефектів представник перевізника і власник плоту складають технічний акт про готовність плоту до буксирування. При виявленні дефектів вони складають технічний акт із докладним переліком дефектів і вказівкою щодо часу їх усунення.
Екіпаж плоту чи судна, що буксирується, підпорядковується в оперативному відношенні капітану судна, що буксирує.
Перевізник зобов’язаний завчасно повідомити одержувача про прибуття плоту в пункт призначення з указівкою часу прибуття транзитних плотів — не пізніше ніж за добу і місцевих — за 6 годин до прибуття. Одержувач зобов’язаний указати капітану судна, що буксирує, місце постановки плоту і направити до моменту прибуття плоту робітників для його закріплення.
Одержувачі плотів зобов’язані мати в пунктах їхньої постанов­ки причальні пристрої для закріплення й утримання плотів.
Після постановки плоту на рейд за вказівкою одержувача капітан судна, що буксирує, і одержувач складають акт про закінчення буксирування. Одержувач після оформлення акта про закінчення буксирування зобов’язаний підтвердити одержання плоту розпискою в дорожній відомості.
Внутрішній водний транспорт зобов’язаний здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу в тісній взаємодії з іншими видами транспорту — морським, залізничним, автомобіль-
ним і повітряним, організувати систему прямих змішаних залізнично-водних, залізнично-водно-автомобільних, водно-автомо-
більних, а в необхідних випадках і водно-повітряних перевезень і прямого водного сполучення (за участю річкових і морських пароплавств).
Договір перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні має особливості, пов’язані з участю в перевезенні різних транспортних засобів, наявністю перевалки (перевантаження) без участі відправників і одержувачів. Тара вантажів, запропонованих до перевезення в прямому змішаному й у прямому водному сполученнях, повинна забезпечувати збереження вантажу при перевалці і при прямуванні в рухомому складі залізниць, автомобілів і в суднах.
Вантажі, що слідують у прямому водному й у прямому змішаному залізнично-водному сполученні, зважуються в пунктах перевалки при передачі їх із залізничного на водний транспорт і назад чи з морського на внутрішній водний транспорт і назад за вимогою сторони, що приймає вантаж. Тарні і штучні вантажі, прийняті до перевезення по стандартній вазі чи по вазі, зазначеній відправником вантажу на кожному вантажному місці, і прибулі в пункт перевалки в непошкодженій тарі, передаються з одного виду транспорту на іншій без зважування, по кількості місць і в такому ж порядку здаються вантажоодержувачу в пунктах призначення.
Терміни початку прийому вантажів портами і пристанями від залізниць і морських пароплавств, а морськими пароплавствами від річкових пароплавств у пунктах перевалки при відкритті навігації і терміни закінчення прийому вантажів перед закриттям навігації повідомляються річковими перевізниками керівництву залізниць і морських пароплавств перевалки, а морськими перевізниками — річковим перевізникам перевалки і публікуються в Збірниках правил перевезень і тарифів річкового і морського транспорту.
Відповідальність за збереження і цілість вантажу до його фактичної передачі лежить на стороні, що здає, а після фактичної передачі — на приймаючій стороні.
Пломбування суден здійснюється морськими чи річковими перевізниками за належністю суден.
Терміни доставки вантажів визначаються по сукупності перевезень їх залізничним, морським, внутрішнім водним і автомобільним транспортом і обчислюються на підставі Правил, діючих на залізничному, морському, внутрішньому водному і автомобільному транспорті.
При відправленні вантажів із портів чи пристаней, крім провіз­ної плати, стягуються також збори за перевалку.
Належні автогосподарствам провізні платежі й інші збори у перевізні документи не включаються і стягуються з відправника вантажу чи вантажоодержувача безпосередньо по рахунках автогосподарств.
Збори за перевезення перевалочних вантажів автотранспортом з порту (пристані) на залізничну станцію чи назад включаються станцією в суму платежів, що відходять залізниці, а розрахунки з автотранспортною організацією за ці перевезення здійснюються залізницею.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.