лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Передмова

Загальна частина
Тема 1. Загальні питання теорії транспортного права

    1. Поняття транспортної діяльності
    2. Місце транспортного права в системі права України
    3. Джерела транспортного права

Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 1

Тема 2. Транспортні правовідносини
2.1. Матеріальний зміст транспортних правовідносин
2.2. Юридичний зміст транспортних правовідносин
2.3. Основні зобов’язання за договорами перевезення
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 2

Тема 3. Організаційно-правові засади управління транспортом в Україні
3.1. Поняття транспорту і транспортної системи України
3.2. Мета, завдання, методи та суб’єкти державного управління транспортом України
3.3. Основні напрями державного управління транспортом України
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 3
Тема 4. Транспортні правопорушення та юридична відповідальність
4.1. Поняття та види правопорушень на транспорті. Транспортні злочини
4.2. Адміністративні та дисциплінарні проступки на транспорті та відповідальність за їх скоєння
4.3. Особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 4

Особлива частина

Тема 5. Основи автотранспортного права
5.1. Державне управління автомобільним транспортом і правове регулювання дорожнього руху
5.2. Договір перевезення вантажів, пасажирів і багажу автотранспортом
5.3. Претензії до перевізника, відправника й одержувача вантажів і порядок вирішення спорів
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 5

Тема 6. Основи залізничного права
6.1. Правові основи державного управління залізничним транспортом України
6.2. Правове регулювання залізничних перевезень
6.3. Претензійно-позовна діяльність на залізничному транспорті
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 6

Тема 7. Основи повітряного права
7.1. Правові засади державного управління повітряним транспортом України
7.2. Правове регулювання повітряних перевезень
7.3. Відповідальність сторін за договором повітряного перевезення
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 7

Тема 8. Основи морського права

8.1. Система управління морським транспортом України

8.2. Договірні відносини на морському транспорті

8.3. Претензійно-позовна діяльність на морському транспорті

Нормативно-правові акти
Література

 Тема 9. Основи річкового транспорту

9.1. Річковий транспорт України, його склад і система управління
9.2. Договори річкового перевезення
9.3. Відповідальність перевізника, відправника та одержувача вантажів
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 8 і № 9

Тема 10. Правове регулювання трубопровідного транспорту
10.1. Особливості правового регулювання трубопровідного транспорту
10.2. Правовідносини у галузі трубопровідного транспорту
Нормативно-правові акти
Література

Словник основних термінів з транспортного права

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.