лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Організаційно-правові засади управління транспортом в Україні

 • 3.1. Поняття транспорту і транспортної системи Ук-
  раїни.

 • 3.2. Мета, завдання, методи та суб’єкти державного управління транспортом України.

 • 3.3. Основні напрями державного управління транспортом України.

3.1. Поняття транспорту і транспортної системи України


Транспортне право України міцно пов’язане з поняттям транс-
порту як галузі української економіки. Ст. 1 «Транспорт у системі суспільного виробництва» Закону України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. визначає: «Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях».
Незважаючи на труднощі, які виникли в транспортній галузі у зв’язку з загальним послабленням у 1992—1999 роках державного управління економікою, вантажообіг та пасажирообіг в Україні за останні роки стабілізувався. При загальній тенденції зменшення основних фондів транспорт не знаходиться у найгіршому становищі у порівнянні з іншими галузями економіки. Основні фонди транспорту зараз становлять близько 12 % (у 2000 році — 11,7 %, у 1990 році — 11,6 %) від загального показника всієї економіки. Проте поступово загострюється проблема, пов’язана з ростом ступеня зносу транспортних засобів, який складає близько 50 % (50,2 % у 2001 році та 49,8 % у 2002 році) .
У цих умовах держава прикладає зусилля для покращення економічної ситуації на транспорті через посилення його організаційно-правових засад. Тому з метою підвищення ефективності державного управління цією галуззю відповідно до Закону Ук-
раїни від 10.10.1994 р. «Про транспорт» останній в Україні об’єд-
наний в Єдину транспортну систему.
Законодавець визначив, що транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комп­лексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України.
До складу Єдиної транспортної системи України входять:

 • транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський елект­ротранспорт, у тому числі метрополітен);
 • промисловий залізничний транспорт;
 • відомчий транспорт;
 • трубопровідний транспорт;
 • шляхи сполучення загального користування.

Кожна підгалузь транспорту у свою чергу складається із цілого ряду матеріальних елементів, серед яких:

 • підприємства залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного та міського електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів; підприємства трубопровідного транспорту;
 • засоби перевезення (рухомий склад залізничного, автомобільного і міського електротранспорту, судна, літаки, транспортні засоби підприємств, установ і організацій);
 • залізничні, морські, автомобільні шляхи сполучення, аеродроми та землі транспорту;
 • вокзали, автовокзали, автостанції, порти, пристані, аеропорти;
 • промислові, будівельні підприємства; підприємства промис­лового залізничного транспорту; судноремонтні, суднобудівні — судноремонтні заводи; ремонтні заводи цивільної авіації; ремонт-
  но-будівельні організації; ремонтно-експлуатаційні депо; заводи по ремонту рухомого складу і виготовленню запасних частин; підприємства зв’язку, споруди енергетичного господарства, сигналізації; системи управління повітряним рухом; водопостачання, каналізації;
 • науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, нав-
  чальні заклади, технічні школи;
 • підприємства, установи та заклади соціально-культурної сфери (заклади охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, дитячі дошкільні заклади), постачальницькі й торгівельні підприємства; інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують діяльність і розвиток транспорту.

Відомості Верховної Ради (ВВР) України. — 1994. — № 51. — Ст. 446.

Див. Статистичні таблиці з послання Президента України до Верховної Ради України від 15.04.2003 р. / Економіст № 6 (200) 2003.

ВВР України. — 1994. — № 51. — Ст. 446.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.