лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


ББК 67.404.2                                                                                          

Ш 95

Рецензенти:
Б. А. Басс, канд. юрид. наук, доц.
(Київська державна академія водного транспорту)
Р. А. Калюжний, д-р юрид. наук, проф.
(НАВСУ)
Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук, доц.
(Торговельний економічний університет)

 

Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії           В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар            О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії            Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.
Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.
О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.
Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1302 від 11.06.04

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О., Кундрик Р. С.

Ш 95      Транспортне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. —      244 с.
ISBN 966-574-748-7
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, нормативно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Заслуговує на увагу короткий словник термінів з транспортного права, який наведено після викладення всіх тем. Посилання на законодавство подано станом на 1 січня 2005 року.
Посібник може використовуватись при підготовці не тільки юристів, а й інших фахівців для транспортної галузі.


© Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін, Р. С. Кундрик, 2005
ІSBN 966–574–748–7                                                © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

 

 

 

 

ШУЛЬЖЕНКО Федір Пилипович
ГАЙДУЛІН Олександр Олександрович
КУНДРИК Руслан Святославович

 

 

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Навчальний посібник

 

Редактор  Л. Кучеренко
Художникобкладинки  Т. Зябліцева
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  Л. Кучеренко
Верстка  І. Грибанової

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.