лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 20. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення
Поняття й ознаки правових відносин. Передумови ви­никнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права і правовідносин.
Поняття і види суб’єктів права. Фізичні, юридичні особи, спіль­ноти. Правосуб’єктність. Правоздатність і дієздатність. Обмеження дієздатності.
Суб’єктивні права й обов’язки як юридичний зміст правовідносин.
Об’єкти правовідносин: поняття і види.
Поняття і класифікація юридичних фактів. Фактичний (юридичний) склад.
Тема 21. Механізм правового регулювання:
поняття та структура
Правове регулювання і правовий вплив (інформаційно-психологічний, виховний, соціальний).
Поняття механізму правового регулювання. Його основні елементи і стадії.
Роль права, юридичних фактів і правозастосування, актів реалізації прав і обов’язків, правовідносин у процесі правового регулювання.
Тема 22. Правопорушення: поняття та склад
Поняття і види правомірної поведінки. Правова активність особи. Стимулювання правомірних діянь.
Поняття й ознаки правопорушень. Юридичний склад правопорушення. Суб’єкт і об’єкт, суб’єктивна й об’єктивна сторони пра­вопорушень.
Види правопорушень. Злочини і провини. Причини правопорушень. Шляхи та засоби їх запобігання й усунення.
Тема 23. Юридична відповідальність:
поняття та види
Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.
Цілі та принципи юридичної відповідальності.
Обставини, що виключають протиправність діяння та юридич­ну відповідальність. Презумпція невинуватості.
Тема 24. Законність, правопорядок, дисципліна
Поняття та принципи законності. Гарантії законності.
Правовий порядок: поняття, загальна характеристика.
Структура правопорядку. Рівні упорядкованості та функції правопорядку. Право, законність, правопорядок і державна дисципліна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.