лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ
І. Зміст дисципліни «Теорія держави і права» за темами
ІІ. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу «Теорія держави і права»
Розділ І. Загальні положення
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце
в системі юридичних наук

Розділ ІІ. Закономірності формування загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвитку світової та вітчизняної державно-правової ідеології
Тема 2. Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу
Тема 3. Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії
Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології
Розділ ІІІ. Особливості сучасного розуміння сутності держави
Тема 5. Держава: її походження та поняття
Тема 6. Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини
Тема 7. Місце держави в політичній системі суспільства
Тема 8. Форми держави
Тема 9. Держава: її мета, механізм та функції
Розділ ІV. Особливості сучасного праворозуміння
Тема 10. Право: його поняття, сутність, функції та принципи
Тема 11. Джерела (форми) права
Тема 12. Правові сім’ї світу: порівняна характеристика
Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин
Тема 14. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія
Тема 15. Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії
Тема 16. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види
та структура

Тема 17. Система права та система законодавства: поняття, зміст і їх співвідношення
Тема 18. Форми реалізації норм права: поняття та види
Тема 19. Застосування права як особлива форма його реалізації
Тема 20. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення
Тема 21. Механізм правового регулювання: поняття та структура
Тема 22. Правопорушення: поняття та склад
Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та види
Тема 24. Законність, правопорядок, дисципліна
ІІІ. Тематика курсових робіт
ІV. Завдання для блочно-модельного контролю
V. Критерії оцінювання знань студентів
Рекомендована література

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.