лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст


Передмова
Розділ 1. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку
1.1. Місце та роль національної економіки в системі світогосподарських зв’язків
1.2. Основні індикатори економічного потенціалу та рівня розвитку країн
1.3. Класифікація країн у світовій економіці
1.4. Особливості взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації
1.5. Основні моделі економічного розвитку країн світу
Розділ 2. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів
2.1. Основні ознаки країн-лідерів
2.2. Генезис сучасного економічного зростання постіндустріальних країн
2.3. Диференціація та вирівнювання постіндустріальних країн світу
Розділ 3. Економіка США і Канади
3.1. Місце США у світовій економіці. Економічний і науково-технічний потенціал
3.2. Чинники і динаміка економічного розвитку
3.3. Галузева структура економіки
3.4. Особливості внутрішньорегіональної економіки
3.5. Зовнішньоекономічна експансія США
3.5.1. Особливості економічних зв’язків між Україною та США
3.6. Основні напрями державного регулювання економіки у ХХІ ст
3.7. Характерні риси функціонування національної економіки Канади
3.7.1. Еволюція соціальної моделі Канади
Розділ 4. Економіка Японії
4.1. Місце країни у глобальній економіці та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
4.2. Галузева структура господарства
4.3. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
4.4. Еволюція економічних моделей
4.4.1. Чинники економічного успіху Японії у післявоєнний період. Динаміка розвитку японської моделі (1945—1995 рр.)
4.4.2. Причини та наслідки японської кризи 90-х рр. ХХ ст
4.4.3. Японська модель в умовах глобалізації світового господарства
Розділ 5. Країни Європейського Союзу
5.1. Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських зв’язків
5.1.1. Цілі та завдання Європейського Союзу
5.2. Сучасні економічні теорії європейської інтеграції
5.3 Економічна модель Німеччини
5.3.1. Місце ФРН у глобальній та європейській економіці
5.3.2. Особливості німецької економічної моделі
5.3.3. Сучасна модель розвитку
5.3.4. Структура господарства
5.3.5. Зовнішньоекономічні зв’язки
5.4. Економіка Франції
5.4.1. Позиції Франції у світовій економіці та в Європейському Союзі
5.4.2. Французька модель економіки
5.4.3. Сучасна структура господарства
5.4.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.5. Економіка Великобританії
5.5.1. Місце країни у світовій економіці та позиції в ЄС
5.5.2. Трансформація британської моделі розвитку
5.5.3. Галузева структура господарства
5.5.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.6. Економіка Італії
5.6.1. Італія в системі міжнародних економічних відносин
5.6.2. Особливості італійської моделі розвитку
5.6.3. Галузева структура господарства Італії
5.6.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.7. Скандинавська модель розвитку
5.7.1. Особливості розвитку економіки скандинавських країн
5.7.2. Суть та основні особливості швецької моделі
5.8. Економіка нових країн — учасниць ЄС
5.8.1. Країни ЦСЄ та Європейський Союз
5.8.2. Спільні та відмітні риси трансформаційних процесів у державах ЦСЄ
5.8.3. Економіка Польщі
5.8.3.1. Загальна характеристика
5.8.3.2. Галузева структура господарства
5.8.3.3. Особливості зовнішньоекономічних відносин
5.8.4. Особливості економіки Чехії
5.8.5. Особливості економіки Словаччини
5.8.6. Особливості економіки Угорщини
5.8.6.1. Специфіка переходу до ринку
5.8.6.2. Сучасна структура економіки
5.8.6.3. Особливості членства в ЄС
5.9. Україна і ЄС
Розділ 6. Економіка країн-аплікантів на вступ до Європейського Союзу
6.1. Особливості економіки Болгарії
6.2. Особливості економіки Румунії
6.3. Особливості економіки Туреччини
Розділ 7. Економіка країн СНД
7.1. Загальна характеристика
7.2. Економіка Росії
7.2.1. Економічний потенціал
7.2.2. Особливості здійснення економічних реформ у 1990-ті рр.
7.2.3. Структура сучасного господарства
7.2.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
7.3. Особливості економіки Республіки Білорусь
7.4. Особливості економіки Республіки Молдова
7.5. Особливості економічних відносин України з країнами СНД
Розділ 8. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)
8.1 Місце КНР у світовій економіці
8.2. Еволюція економічної моделі
8.3. Галузева структура економіки
8.4. Зовнішньоекономічні зв’язки
8.5. Розвиток економічних відносин України з КНР
Розділ 9. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
9.1. Спільні та відмінні риси
9.2. Економіка Республіки Корея (Південна Корея)
9.2.1. Особливості положення в глобальній економіці
9.2.2. Особливості корейської моделі розвитку
9.2.3. Галузева структура економіки та зовнішньо економічні зв’язки
9.3. Особливості економіки держав — «драконів»
9.4. Особливості економіки держав — «тигрів»
9.5. Розвиток економічних відносин України з новими індустріальними державами
Розділ 10. Економіка країн Близького, Середнього Сходу (БСС) та Північної Африки (ПА)
10.1. Позиції країн БСС у глобальній та азійській економіці
10.2. Покраїнові відмінності
10. 3. Економічні відносини України з країнами БСС та ПА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.