лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 10
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ІНШИХ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

 • Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 • Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту.
 • Соціальний захист інвалідів за законодавством України.
 • Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими. Пільги ветеранам праці.
 • Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціаль­ного захисту.
 • Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.

1

  Поняття і зміст статусу ветерана
війни та осіб, на яких поширюється
чинність Закону «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
Основу правового статусу ветеранів складають конституційні права і свободи людини і громадянина. Обсяг прав і свобод, якими може користуватися громадянин в державі, та коло його обов’язків залежить від його правового статусу. Статус ветеранів закріплений спеціальними законами. Він відрізняється деякими особливостями від статусу громадянина. Ці особливості виражаються в підставах визнання громадянина ветераном війни і в засобах їх соціальної захищеності.
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
Учасники бойових дій — це особи, які брали безпосередньо участь у виконанні бойових завдань як у воєнний, так і у мирний час [4, ст. 6]. До них належать:

 • військовослужбовці, які проходили службу в діючій армії, партизани та підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн;
 • учасники бойових дій на території інших країн — військовослужбовці Радянської Армії, СБУ, ВМФ, МВС, працівники певних категорій, які направлялися урядом у країни, в яких велися бойові дії (брали участь у бойових діях, забезпечували бойову діяльність військ, виконували миротворчі місії);
 • військовослужбовці, які в роки Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в обороні яких дає право на певні пільги (Ленінград, Севастополь);
 • колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу, які брали участь у бойових операціях з ліквідації диверсійно-терористичних груп;
 • працівники, які були переведені у період Великої Вітчизняної війни на становище військовослужбовців (комісаріат шляхів, зв’язку, охорони здоров’я, річкового флоту і деякі інші);
 • сини полків та юнги, які перебували у діючих частинах до досягнення ними повноліття;
 • особи, які брали участь у боротьбі з фашистською Німеччиною та її союзниками у роки Другої світової війни на території інших держав у складі армій колишніх союзників СРСР, партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських фор­мувань;
 • працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в період Великої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій виступали перед воїнами;
 • особи, які в період блокади (8.09.41—27.01.44) працювали в Ленінграді і нагороджені медаллю «За оборону Ленінграда» та особи, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда»;
 • військовозобов’язані, які призивалися на навчальні збори і направлялися до Афганістану у період ведення там бойових дій;
 • військовослужбовці автомобільних батальйонів, які доставляли вантажі до Афганістану, військовослужбовці льотного складу, які здійснювали бойові вильоти до Афганістану з території СРСР;
 • вояки УПА, які не вчинили злочинів проти людства і миру та реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

До учасників бойових дій прирівнюються колишні неповноліт­ні (до 16 років) в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.
Інваліди війни — це військовослужбовці, партизани, підпіль­ники, працівники, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних (або пов’язаних з) під час захисту Батьківщини в період Великої Вітчизняної та громадянської воєн, в період ведення бойових дій у мирний час на території інших держав.
Також інвалідами війни визнаються:

 • військовослужбовці, які стали інвалідами в зв’язку з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;
 • малолітні (до 14 років) в’язні фашистських концтаборів та інших місць примусового утримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних у районах бойових дій в період Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів у повоєнний період (в тому числі і неповнолітні) та під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;
 • учасники бойових дій на території інших держав.

Учасники війни — це військовослужбовці, трудівники тилу та інші особи, які не брали безпосередньої участі у бойових діях [4, ст. 9]. До них належать:

 • військовослужбовці, які проходили службу в армії (але не в діючих частинах) або навчалися в цей період у військових училищах, школах і на курсах;
 • особи, які в період Великої Вітчизняної війни працювали в тилу або навчалися у ремісничих, залізничних училищах, ФЗУ та інших спеціальних навчальних закладах, працювали на відбудові об’єктів. Якщо перелічені в цьому пункті особи, які народилися до 31 грудня 1932 року, з поважних причин не мають документів, які підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни може бути встановлений за поданням відповідних комісій (на підставі показань свідків). Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус учасника війни може бути встановлено лише у разі наявності документів та інших доказів, що беззапереч­но підтверджують факт роботи в період війни [14];
 • члени груп самозахисту, народного ополчення, що діяли в період Великої Вітчизняної війни;
 • сини полків, юнги, які перебували в армії (але не в діючій частині);
 • колишні в’язні концтаборів та інших місць примусового утри­мання, особи, які були вивезені для примусових робіт;
 • працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії, і не входили до обмеженого контингенту;
 • дружини (чоловіки) військовослужбовців, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії, і не входили до обмеженого контингенту;
 • особи, які в період Великої Вітчизняної війни відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували в засланні і реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», діти партизанів і підпільників, які піддавалися репресіям у зв’язку з діяльністю їх батьків;
 • особи, які в період Великої Вітчизняної війни добровільно надавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам.

Стаття 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту» визначає коло осіб, на яких поширюється чинність цього Закону. Такими особами є сім’ї військовослужбовців-вете­ранів війни, які загинули або померли внаслідок поранення чи контузії, одержаних під час виконання обов’язків. До членів сімей військовослужбовців належать: утриманці загиблого; батьки; один із подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не мають своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття.
Серед ветеранів війни виділяється категорія осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. До них належать:

 • Герої Радянського Союзу;
 • повні кавалери ордена Слави;
 • особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»;
 • Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни.

2

  Пільги ветеранам війни та гарантії
їх соціального захисту
Питання соціального захисту ветеранів війни врегульоване Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про пенсійне забезпечення» та «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ».
Пенсійне забезпечення ветеранів війни має ряд особливостей.
На пільгових умовах нараховується стаж роботи реабілітованим громадянам. Час перебування в місцях позбавлення волі та на засланні зараховується до загального трудового стажу у потрійному розмірі.
Робота на підприємствах та як вільнонайманих у військових частинах в період Великої Вітчизняної війни зараховується у подвійному розмірі, а перебування у концтаборах та гетто, період перебування в інших країнах примусово вивезених — у потрійному розмірі.
Праця в Ленінграді в період блокади зараховується до стажу в потрійному розмірі, а час проживання — у подвійному розмірі.
Доказом трудової діяльності в роки війни можуть бути різні документи і відомості довідково-інформаційного характеру, а також державні нагороди, отримані за трудову доблесть у роки війни [14]. Час перебування в місцях позбавлення волі, в засланні, на примусовому лікуванні підтверджується довідками ОВС і зараховується до загального трудового стажу за наявності докумен­тів про реабілітацію. Період проживання в Ленінграді під час його блокади встановлюється на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книжки, довідки про строк евакуації, евакуаційного посвідчення.
Факт перебування в концтаборах підтверджується будь-якими документами того часу, в яких вміщено необхідні відомості. Ці факти можуть бути підтверджені показаннями свідків.
Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’яз­ку, а також батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, які померли під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, отриманого під час перебування на фронті, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконання інтернаціонального обов’язку, мають право на пенсію за віком: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі не менше 25 років; жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років [8, ст. 16]. Для призначення пенсії за віком на пільгових умовах для названої категорії громадян необхідною є наявність спеціальної юридичної підстави — участі у бойових діях, а для інвалідів війни — поранення, контузії чи каліцтва. Участь у бойових діях чи наявність інвалідності, пов’язаної з військовою службою, мають бути підтверджені відповідними документами.
Мінімальний розмір пенсії особам, які є інвалідами війни, вста­новлюється в таких розмірах [8, ст. 29]:

 • інвалідам І та ІІ груп — у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком;
 • інвалідам ІІІ групи — у розмірі 1,5 мінімальної пенсії за віком.

Призначені пенсії ветеранам війни підвищуються:

 • пенсії за віком інвалідам війни — на суму мінімального розміру пенсії з інвалідності, встановленого Законом України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців» для інвалідів війни (4, 3, 2 мінімальні пенсії за віком);
 • іншим учасникам бойових дій та дружинам і батькам загиблих на фронті, при виконанні інтернаціонального обов’язку — на 50 % мінімальної пенсії за віком;
 • пенсії з інвалідності інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов’язаних з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни чи пов’язаних з їх наслідками, — на 15 % мінімальної пенсії за віком;
 • громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, — на 50 % мінімальної пенсії за віком, а членам їх сімей, які були примусово переселені, — на 25 % мінімальної пенсії за віком.

Пільги ветеранам війни надаються з метою створення належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття ветеранів. Рівень пільг залежить від того, до якої групи належать ветерани. Такими пільгами є:

  • Безплатне одержання ліків за рецептами лікарів.
  • Першочергове безплатне зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів).
  • Знижка плати за користування житлом, комунальні послуги, паливо. Розмір знижки становить: для учасників бойових дій — 75 %, інвалідів війни — 100 %, учасників війни — 50 %.
  • Безплатний проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту (для учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих учасників бойових дій, інвалідів війни).
  • Переважне право на залишення на роботі при скороченні штатів.
  • Учасникам бойових дій, учасникам війни надається право на безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, повітряним, міжміським автомобільним транспортом (або раз на рік, але з 50 % знижкою); інвалідам війни — І та ІІ групи — один раз на рік безплатний проїзд в обидва кінці, для ІІІ групи та супроводжуючого інваліда І групи — раз на рік з 50 % знижкою.
  • Звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних доходів (в межах 15 неоподатковуваних мінімумів за місяць), податку з власників транспортних засобів, земельного податку.
  • Пільгове встановлення та користування телефоном — для інвалідів війни І та ІІ групи і для учасників бойових дій.
  • Позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення.
  • Щорічно до 5 травня передбачена виплата разової грошової допомоги: учасникам бойових дій — 5 мінімальних пенсій за віком; інвалідам війни — 10, 8, 7 (залежно від групи інвалідності) мінімальних пенсій за віком; учасникам війни — 4 (нагородженим орденами і медалями), 3 (для інших учасників війни) мінімаль­ні пенсії за віком.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.