лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4

  Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Держава гарантує інвалідам право на матеріальне забезпечення та соціальну захищеність. Інвалідам, які ніколи не працювали і, відповідно, не застраховані у системі загальнообо­в’язкового державного соціального страхування, Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» гарантує надання соціальної допомоги.
Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства І і ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи, діти-інваліди до 16 років.
Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на допомогу і соціальну пенсію, соціальна допомога або пенсія призначається за їх вибором.
Допомога призначається у таких розмірах [3, ст. 2]:

 • інвалідам з дитинства І групи — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства ІІ групи — 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства ІІІ групи — 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • дітям-інвалідам віком до 16 років — 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розміру допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інва­лідам, був установлений у розмірі 313 грн.
Допомога інвалідам І, ІІ групи та непрацюючим інвалідам
ІІІ групи призначається на весь час інвалідності. Дітям-інвалідам допомога призначається на час інвалідності, але не більше як по місяць досягнення дитиною 16 років. Якщо дитина-інвалід після досягнення 16 років визнана інвалідом з дитинства, то допомога буде виплачуватися в новому розмірі за її заявою.
Виплата допомоги припиняється, якщо пропущено строк переогляду у МСЕК. У разі повторного визнання інвалідом виплата допомоги поновлюється. Якщо строк переогляду пропущено з поважних причин, то виплата допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за 12 місяців; якщо без поважних причин — не більше як за один місяць.
Для призначення допомоги необхідно звернутися із заявою до органів праці та соціального захисту за місцем проживання інваліда. До заяви повинні бути додані документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини інваліда, документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву, довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку. Непрацюючі інваліди ІІІ групи та один з непрацюючих батьків, який здійснює догляд за дитиною-інвалідом, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.
Інвалідам з дитинства, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, виплачується 20 % призначеного розміру державної соціальної допомоги. Дитині-інва­ліду віком до 16 років за час перебування дитини на повному державному утриманні призначена допомога не виплачується.
У разі смерті дитини-інваліда або інваліда з дитинства особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги.
Допомога здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

5

  Призначення субсидії для оплати
житлово-комунальних послуг
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги спричинило серйозні проблеми для малозабезпечених сімей, неспроможних оплачувати послуги за новими тарифами. Саме тому в 1995 році з метою створення надійної підтримки малозабезпечених родин було запроваджено ефективну програму соціального захисту населення — програму житлових субсидій. Цією програмою було передбачено надання безготівкової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям з низькими доходами.
Це перша в Україні програма адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Її реалізація була започат­кована постановою Кабінету Міністрів України №89 від 4 лютого 1995 року «Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг». З 1 травня 1995 року за умови призначення житлової субсидії сім’ї почали сплачувати за житлово-комунальні послуги (користування житлом, його утримання та оплату послуг водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) не більше 15 відсотків свого середньомісячного сукупного доходу [9]. Вже в травні 1995 року відділи житлових субсидій по всій Україні почали прийом заяв на призначення допомоги.
Субсидія призначається при перевищенні плати за комунальні послуги в межах установлених норм споживання з урахуванням пільг для всіх прописаних в житловому приміщенні і їх обов’яз­кового платежу.
Обов’язковий платіж визначається як 15—20 % (залежно від складу прописаних) від середньомісячного сукупного доходу прописаних в житловому приміщенні. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 м2 на кожного прописаного та додатково 10,5 м2 на сім’ю,
а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, — на загальну площу, незалежно від розміру квартири.
Субсидія не призначається, якщо серед прописаних є працездатні особи, які не працювали і не навчались протягом трьох місяців, що передують зверненню, крім випадків, передбачених законодавством. Також субсидія не призначається, якщо хтось із прописаних здає у найом або в оренду житлове приміщення, подружжя має у своєму володінні (користуванні) у сукупності біль­ше, ніж одне житлове приміщення, загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми, подружжя має у своєму володінні (користуванні) механічний транспортний засіб з датою випуску не більше 10 років.
Призначена субсидія стимулює економне використання послуг з лічильниками:

 • право на одержання субсидії визначається з вартості нормативних об’ємів;
 • у залежно від рівня економії відносно норми визначений відсоток обов’язкового платежу в наступному періоді зменшується до 5 %;
 • одержувач субсидії сплачує за фактом, якщо він використав послугу менше розміру обов’язкового платежу.

Субсидію можна одержати і при наявності боргу, але для цього необхідно скласти договір про його погашення. Для одержувачів субсидії передбачено штрафні санкції у разі надання недостовірних даних.
З 2001 року введено готівкову виплату субсидії на тверде паливо та скраплений газ, що надало можливість заявникам купувати вугілля належної якості.
Субсидіарне забезпечення має деякі проблеми. На даному етапі житлово-експлуатаційні організації виконують не притаманні їм функції щодо визначення вартості використаних послуг з урахуванням пільг і субсидії. Окрім цього, житлово-експлуата­ційні організації повинні:

 • обліковувати пільговиків;
 • обраховувати зниження вартості наданої послуги залежно від розміру пільги;
 • обробляти переліки власників з нарахованими субсидіями, що надаються відділами житлових субсидій;
 • робити помісячне звіряння за фактичним споживанням послуги. При цьому визначається новий розмір субсидії;
 • призначена субсидія не є кінцевою, її розмір помісячно перераховується залежно від фактичного споживання. Це викликає труднощі для розуміння не тільки пересічного громадянина, а і для працівників комунального господарства, а в ряді випадків — і для працівників відділів житлових субсидій.

Зберігається недостатнє фінансування, що породжує заборгованість держави перед житлово-експлуатаційними організаціями, а в разі призначення субсидії на скраплений газ і тверде паливо — ненадання її сім’ям, які мають на неї право. І це, як правило, менш забезпечені сільські сім’ї.
Сьогодні намічається стійка тенденція до зменшення заборгованості перед надавачами житлово-комунальних послуг за надані населенню житлові субсидії. Якщо станом на 1 січня 2003 року в Україні ця заборгованість складала 128,8 млн грн, то на 1 вересня 2003 року — 61,8 млн гривень. Але законодавча база субсидіарного забезпечення потребує вдосконалення.

  • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості ВР України. — 1996. — № 30. — С. 141.
  • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-ХІІ від 21.03.91 року // Відомості ВР України. — 1991. — № 21. — С. 252.
  • Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» № 2109-ІІІ від 16.11.2000 року // Відомос­ті ВР України. — 2001. — № 1. — С. 2.
  • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2334-ІІІ від 22.03.2001 року // Відомості ВР України. — 2001. — № 20. — С. 102.
  • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» № 1768-ІІІ від 1.06.2000 року // Відомості ВР України. — 2000. — № 35. — С. 290.
  • Закон України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік» № 2089-IV від 19.10.2004 року // Відомості ВР України. — 2005. — № 6. — С. 131.
  • Закон України «Про Державний бюджет на 2005 рік» № 2285-IV від 23.12.04.
  • Постанова Кабінету Міністрів України №89 від 4 лютого 1995 року «Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг».
  • Постанова Кабінету Міністрів України № 295 від 19.04.1995 р. «Про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг».
  • Постанова Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» // Збірник законодавства України. — 2004. — № 2. — Ст. 74.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» // Збірник законодавства України. — 2004. — № 2. — С. 125.
  • Система соціальної допомоги на шляху перетворень // Соціальний захист. — 2003. — № 10. — С. 11.
  • Допомога малозабезпеченим родинам // Соціальний захист. — 2003. — № 1. — С. 19—20.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.