лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для одержання допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;
3) Копія свідоцтва про народження дитини;
4) Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчаєть­ся за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не пе­ребуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.
Вдови та вдівці подають довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 16-річно­го (учнями — 18-річного) віку включно.
Допомога призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Також допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
У 2001 році завдяки докладеним зусиллям уперше за останніх п’ять років було повністю погашено борг перед особами, які отримують допомогу. Через органи праці та соціального захисту 3,8 млн громадян отримали допомогу на 4,1 млн дітей. Запровадження нової редакції Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в 2002 році дозволило державі підтримати понад 1,8 млн сімей з дітьми. Видатки на ці виплати склали в загальній сумі понад 1,256 млрд грн, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в органах праці та соціального захисту населення отримали 138,4 тис. жінок, незастрахованих в системі державного соціального страхування, в тому числі 6,4 тис. аспіранток, докторанток, студенток. Розмір цих виплат у середньому складав 360 грн [12, с. 11].
З 1 січня 2003 р. поновлено виплату допомоги одиноким матерям, розмір якої становить 10 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

3

  Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям
В 2000 році прийнятий Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». За статистичними даними, в цілому по Україні на 1 жовтня 2003 року допомогу згідно із вказаним Законом отримувало 347 тис. малозабезпечених сімей на загальну суму 451,3 млн грн.
Переважне число сімей, які отримують цю допомогу, мешкають у міській місцевості. Зокрема їх кількість досягає 62,7 % від загальної кількості таких сімей в Україні, в сільській місцевості — лише 37,3 %.
Питома вага сімей, кількість членів яких становить від 3 і біль­ше осіб, перевищує 60 відсотків від їх загальної чисельності.
У середньому впродовж 2001 року кожна така сім’я отримувала від 88,4 до 130,28 грн щомісячно.
З 1 січня 2004 року виплати на кожну дитину, що виховується батьками, які є інвалідами І або ІІ групи збільшаться на 20 від­сотків.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;
прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум»;
середньомісячний сукупний дохід сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
Право на допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають в Україні. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї до її складу включаються: чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років, в тому числі студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів віком до 23 років, незалежно від того, де вони проживають, які не мають власних сімей; неодружені неповнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та
ІІ групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки, які проживають разом з подружжям і перебувають на їх утриманні, якщо вони не мають джерела для існування (аліментів, пенсії, допомоги); особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним. До складу сім’ї не включаються: особи, які перебувають на повному держав­ному утриманні, включаючи дітей віком до восьми років, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї). Середньомісячний сукупний дохід сім’ї для призначення дер­жавної допомоги сім’ям з дітьми обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату. Рівень забез­печення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги становить в 2005 році для працездатних осіб — 100 грн, непрацездатних осіб — 140 грн, інвалідів — 150 грн.
Для родин з дітьми встановлено підвищені виплати. Так, для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 від­сотків і на 20 відсотків — для кожної дитині, яка утримується одинокою матір’ю, що не перебуває у шлюбі [13, с. 20].
Для отримання допомоги необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. До заяви додаються документи [5, ст. 4]:

  • документ, що посвідчує особу;
  • довідка про склад сім’ї;
  • декларація про доходи кожного члена сім’ї за попередні шість місяців, включаючи грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги [7, ст. 66] (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», сплачені членами сім’ї аліменти);
  • довідка про наявність та розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, паю, виділених унаслідок розпаювання землі.

Допомога призначається з місяця звернення (якщо протягом місяця були подані документи) на 6 місяців.
Одиноким особам, які за висновком МСЕК визнані непрацездатними, які не мають інших джерел для існування, державна соціальна допомога може бути призначена на весь час непрацездатності.
Одиноким особам, які досягли 65 років і не мають інших джерел для існування, допомога може бути призначена довічно.
У наданні допомоги може бути відмовлено, якщо:

  • працездатні члени сім’ї не працюють, не навчаються за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними і не перешкоджають своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають дитину до досягнення нею трирічного віку (у визначених законом випадках до 6 років); осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);
  • з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також якщо кимось із складу сім’ї протягом останнього перед зверненням за допомогою року була здійснена покупка на суму, яка на час звернення перевищує 10-разову величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
  • якщо у власності чи володінні сім’ї є земельна ділянка площею більше 0,60 га чи підсобне господарство, що має приносити дохід, чи друга квартира (будинок) за умови, що загальна жила площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля чи транспортного засобу;
  • сім’єю навмисно подано недостовірні відомості або приховано відомості, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу.

Призначена допомога може бути зменшена до 50 %, якщо сім’я не використала можливості для знаходження додаткових джерел для існування.
У разі змін у складі малозабезпеченої сім’ї розмір допомоги переглядається за заявою заінтересованої особи.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.