лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки, і виплачується за весь її період, незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Тривалість відпустки ста­новить:

 • 70 календарних днів до пологів і 56 — після;
 • для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — 180 днів
  (90 + 90);
 • для усиновителів, опікунів, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження — період з дня усиновлення чи встановлення опіки до закінчення післяпологової відпустки.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у розмірі 100 % середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги у зв’язку з безробіттям), але не менше 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Непрацюючим жінкам — 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.
Одноразова допомога при народженні дитини
Ця допомога призначена для покриття разових потреб сім’ї в додаткових витратах.
Допомога надається одному з батьків дитини, не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного страхування [4, ст. 10].
Вона призначається на підставі таких документів, поданих до органів праці та соціального захисту населення: заяви одного із батьків (усиновителя, опікуна); свідоцтва про народження дитини; копії трудових книжок обох батьків; довідки з місця служби, навчання заявника; довідки про склад сім’ї батьків. Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення або про встановлення опіки.
У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
Допомога призначається при народженні живої дитини, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня народження дитини.
Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. В 2005 році розмір вказаної допомоги для незастрахованих становить 22,6 роз­міру прожиткового мінімуму [7, ст. 59].
У разі, якщо один із батьків застрахований у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.
Допомога на догляд
за дитиною до досягнення
нею трирічного віку

Право на допомогу має не застрахована в системі загаль­нообов’язкового державного страхування особа, яка здійснює фактичний догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, бабуся, дідусь або інший родич) [4, ст. 13].
Для одержання допомоги подаються такі документи:

 • заява матері;
 • виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина; копія трудової книжки особи, що здійснює догляд за дитиною;
 • довідка з місця навчання;
 • непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяль­ністю, довідку з державної служби зайнятості про те, що не виплачується допомога у зв’язку з безробіттям та довідку з ЖЕКу про те, що особа не працює;
 • довідка ліквідаційної комісії;
 • заява особи, яка здійснює фактичний догляд за дитиною,
  а також довідка з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки на догляд за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено;
 • усиновителі та опікуни — копію рішення про усиновлення.

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога призначається в повному розмірі.
Розмір допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трьох років — прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. На 2005 рік розмір допомоги складає 90 грн [7, ст. 59].
У разі народження двох і більше дітей допомога призначається на кожну дитину.
Допомога на дітей, які перебувають
під опікою чи піклуванням

Цей вид допомоги призначається опікунам чи піклуваль­никам дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків та з інших причин залишилися без батьківського піклування.
Допомога призначається за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Така допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом і середньомісячним розміром одержуваних на дитину виплат, але не менше 25 % роз­міру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.
Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на пов­ному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.
Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 • заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги;
 • копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
 • копія свідоцтві про народження дитини;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

Допомога призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.
Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років.
Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, є:

 • звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
 • працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
 • досягнення дитиною 18-річного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям
Відповідно до статті 181 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, які мають дітей віком до 16 (учнів — до 18) років.
Право на вказану допомогу мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, вона не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.
Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продовжують навчання, допомога призначається до 1 вересня.
Якщо діти віком від 16 до 18 років навчаються, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довід­ки з місця навчання.
Допомога надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.
Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.