лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Рецензенти:
Л. О. Кузнецова, канд. юрид. наук, доц.
(Національний технічний університет України «КПІ»)
І. П. Лаврінчук, канд. юрид. наук
(Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Укараїни)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
№ 14/18.2-2447 від 18.11.04

Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар  О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії:  Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.
Ярошенко І. С.
Я 77       Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.
ISBN 966–574–786–Х

Посібник призначений для вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення» студентами юридичних факультетів усіх форм навчання. В ньому аналізуються державно-правові засади соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних виплат, підстави та порядок їх призначення. Навчальний матеріал ґрунтується на чинному законодавстві України, міжнарод­них правових нормах та працях науковців.

ББК 67.405
Навчальне видання

ЯРОШЕНКО Ірина Станіславівна

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний посібник

 

Редактор  І. Судзіловська. Художник обкладинки О. Стеценко.
Технічний редактор  Т. Піхота. Коректор  А. Голуб. Верстка  І. Андрієнко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.