лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

 

Модуль 1

Тема 1. Загальноправова характеристика
малого підприємництва
Поняття підприємництва. Поняття малого підприємництва. Співвідношення малого підприємництва, підприємництва та господарської діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. Ліцензування господарсь-
кої діяльності. Патентування підприємницької діяльності. Інші умови здійснення підприємницької діяльності. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. Загальна характеристика Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України як джерел правового регулювання підприєм-
ницької діяльності.
Тема 2. Суб’єкти малого підприємництва
Поняття суб’єктів малого підприємництва. Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва. Товариство. Господарські товариства. Установа. Підприємство. Види та організаційні форми підприємств. Державні та комунальні унітарні підприємства. Підприємства колективної власності. Приватні підприємства. Інші види підприємств. Об’єднання підприємств. Інші організаційно-правові форми суб’єктів малого підприємництва.
Тема 3. Державне регулювання
малого підприємництва
Загальні засади державної підтримки малого підприємництва. Основні напрями державної підтримки малого підприємництва. Правовий статус державних органів, що здійснюють підтримку малого підприємництва. Програми підтримки малого підприємництва. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва. Державна регуляторна політика у сфері підприємниц-
тва. Дерегулювання підприємницької діяльності.
Тема 4. Майнова основа
малого підприємництва
Поняття та зміст права власності. Суб’єкти права власності. Здійснення права власності. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності. Непорушність права власності. Форми власності. Право спільної власності. Набуття права власності. Набувальна давність. Припинення права власності. Захист права власності. Речові права на чуже майно. Право господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна.

Модуль 2

Тема 5. Правочини та зобов’язання
у сфері малого підприємництва
Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність правочину. Пра­вові наслідки недійсності правочину. Поняття та підстави представництва. Передоручення. Представництво за довіреністю. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Поняття та види строків позовної давності. Перебіг позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Поняття та види господарських зобов’я­зань. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань. Поняття та види договору. Укладення, зміна та розірвання цивільних і господарських дого­ворів.
Тема 6. Правове регулювання спрощеної системи
оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Суб’єкти малого підприємництва, щодо яких може бути застосована спрощена система оподаткування. Способи оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва єдиним податком. Порядок обліку єдиного податку суб’єктів малого підприємництва.
Тема 7. Правове регулювання підприємництва
в країнах Європейського Союзу
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Законодавство Європейського Союзу. Підприємництво та надання послуг у країнах Європейського Союзу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.