лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА РОБОЧОЮ
ПРОГРАМОЮ ДИСЦИПЛІНИ

 

  • Поняття підприємництва.
  • Поняття малого підприємництва.
  • Співвідношення малого підприємництва, підприємництва та господарської діяльності.
  • Принципи підприємницької діяльності.
  • Обмеження підприємницької діяльності.
  • Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
  • Ліцензування господарської діяльності.
  • Патентування підприємницької діяльності.
  • Інші умови здійснення підприємницької діяльності.
  • Джерела правового регулювання підприємницької діяльності.
  • Загальна характеристика Цивільного кодексу України та Гос­подарського кодексу України як джерел правового регулювання підприємницької діяльності.
  • Поняття суб’єктів малого підприємництва.
  • Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва.
  • Товариства. Господарські товариства.
  • Установи.
  • Підприємство.
  • Види та організаційні форми підприємств.
  • Державні та комунальні унітарні підприємства.
  • Підприємства колективної власності.
  • Приватні підприємства. Інші види підприємств.
  • Об’єднання підприємств.
  • Інші організаційно-правові форми суб’єктів малого підприємництва.
  • Загальні засади державної підтримки малого підприємництва.
  • Основні напрями державної підтримки малого підприємництва.
  • Правовий статус державних органів, що здійснюють підтримку малого підприємництва.
  • Державні програми підтримки малого підприємництва.
  • Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва.
  • Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.
  • Дерегулювання підприємницької діяльності.
  • Поняття та зміст права власності.
  • Форми власності.
  • Суб’єкти права власності.
  • Здійснення права власності.
  • Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності.
  • Непорушність права власності.
  • Право спільної власності.
  • Набуття права власності.
  • Набувальна давність.
  • Припинення права власності.
  • Захист права власності.
  • Речові права на чуже майно.
  • Право господарського відання.
  • Право оперативного управління.
  • Право оперативного використання майна.
  • Поняття та види правочинів.
  • Загальні вимоги, додержання яких є обов’язковим для чин­ності правочину.
  • Форма правочину.
  • Нотаріальне посвідчення правочину.
  • Державна реєстрація правочину.
  • Тлумачення змісту правочину.
  • Недійсність правочину.
  • Правові наслідки недійсності правочину.
  • Поняття та підстави представництва.
  • Передоручення.
  • Представництво за довіреністю.
  • Припинення представництва за довіреністю.
  • Поняття та види строків позовної давності.
  • Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.
  • Поняття та види господарських зобов’язань.
  • Виконання зобов’язань.
  • Способи забезпечення виконання зобов’язань.
  • Припинення зобов’язань.
  • Поняття та види договору.
  • Укладання, зміна й розірвання цивільних і господарських договорів.
  • Суб’єкти малого підприємництва, щодо яких може бути застосована спрощена система оподаткування.
  • Способи оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва єдиним податком.
  • Порядок обліку єдиного податку суб’єктів малого підприємництва.
  • Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
  • Законодавство Європейського Союзу.
  • Підприємництво та надання послуг у країнах Європей-
   ського Союзу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.