лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

 

Індивідуальні (обов’язкові) завдання — одна з форм організації навчального процесу, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти здобувають у процесі навчання. Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Правове середовище малого бізнесу» полягають у підготовці студентами рефератів.
Реферат (навчальний або науковий) — це письмовий твір, в якому розкривається певна тема на базі присвячених їй друкованих праць. Отже, основою написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел з вибраної теми. Характерною ознакою реферату є досконале знання студентом фахових моногра­фій, статей, підручників тощо. Але не варто вважати, що автор реферату повинен тільки наводити основні положення з джерел. У більш широкому сучасному розумінні реферат має базуватися на творчому підході, і тому бажано, щоб студент наводив у ньому власні погляди й міркування.

Теми рефератів

  • Поняття підприємництва.
  • Поняття малого підприємництва.
  • Обмеження підприємницької діяльності.
  • Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
  • Ліцензування господарської діяльності.
  • Патентування підприємницької діяльності.
  • Джерела правового регулювання підприємницької діяльності.
  • Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва.
  • Юридичні особи — суб’єкти малого підприємництва.
  • Загальні засади державної підтримки малого підприємництва.
  • Основні напрями державної підтримки малого підприємництва.
  • Правовий статус державних органів, що здійснюють під-
   тримку малого підприємництва.
  • Державні програми підтримки малого підприємництва.
  • Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва.
  • Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.
  • Дерегулювання підприємницької діяльності.
  • Поняття та зміст права власності.
  • Речові права на чуже майно.
  • Право господарського відання.
  • Право оперативного управління.
  • Право оперативного використання майна.
  • Поняття та види правочинів.
  • Форма правочину.
  • Нотаріальне посвідчення правочину.
  • Державна реєстрація правочину.
  • Тлумачення змісту правочину.
  • Недійсність правочину.
  • Правові наслідки недійсності правочину.
  • Поняття та підстави представництва.
  • Поняття та види строків позовної давності.
  • Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.
  • Поняття та види господарських зобов’язань.
  • Виконання зобов’язань.
  • Способи забезпечення виконання зобов’язань.
  • Припинення зобов’язань.
  • Поняття та види договору.
  • Укладання, зміна та розірвання цивільних і господарських договорів.
  • Суб’єкти малого підприємництва, щодо яких може бути застосовано спрощену систему оподаткування.
  • Способи оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва єдиним податком.
  • Порядок обліку єдиного податку суб’єктів малого підприємництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.