лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

38. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну:
а) 100 тис. євро;
б) 500 тис. євро;
в) 1 млн євро;
г) 3 млн євро;
ґ) 5 млн євро.

39. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше від:
а) одного разу на рік;
б) двох разів на рік;
в) трьох разів на рік;
г) шести разів на рік;
ґ) дванадцяти разів на рік.
40. Мають право вимагати скликання позачергових зборів учас­ників у будь-який час і з будь-якого приводу учасники товариства з обмеженою відповідальністю, що володіють у сукупності більш як:
а) 10 відсотками голосів;
б) 20 відсотками голосів;
в) 25 відсотками голосів;
г) 30 відсотками голосів;
ґ) 50 відсотками голосів.

41. Право господарського відання — це:
а) речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за згодою власника;
б) речове право суб’єкта господарювання, який володіє, корис­тується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), для здійснення некомерційної господарської діяльності;
в) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення господарської діяльності на праві оператив­ного використання майна;
г) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення будь-якої господарської діяльності;
ґ) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення діяльності, визначеної власником майна.

42. Право оперативного управління — це:
а) речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за згодою власника;
б) речове право суб’єкта господарювання, який володіє, корис­тується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), для здійснення некомерційної господарської діяльності;
в) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення господарської діяльності на праві оператив­ного використання майна;
г) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення будь-якої господарської діяльності;
ґ) використання суб’єктом господарювання наданого йому майна для здійснення діяльності, визначеної власником майна.
43. Майново-господарськими визнаються:
а) господарські зобов’язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю;
б) цивільно-правові зобов’язання, що виникають між учасниками господарських відносин під час здійснення господарської діяльності;
в) зобов’язання про господарську допомогу в розв’язанні питань соціального розвитку населених пунктів;
г) публічні зобов’язання суб’єктів господарювання;
ґ) господарські дії для досягнення спільної мети.

44. Організаційно-господарськими визнаються:
а) господарські зобов’язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю;
б) цивільно-правові зобов’язання, що виникають між учасниками господарських відносин під час здійснення господарської діяльності;
в) зобов’язання про господарську допомогу в розв’язанні питань соціального розвитку населених пунктів;
г) публічні зобов’язання суб’єктів господарювання;
ґ) господарські дії для досягнення спільної мети.

45. За попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’я­зується укласти основний господарський договір не пізніше від:
а) одного місяця з моменту укладення попереднього договору;
б) трьох місяців з моменту укладення попереднього договору;
в) шести місяців з моменту укладення попереднього договору;
г) одного року з моменту укладення попереднього договору;
ґ) трьох років з моменту укладення попереднього договору.

46. Гарантом за зобов’язаннями державних замовників виступає держава в особі:
а) Верховної Ради України;
б) Кабінету Міністрів України;
в) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції;
г) Фонду державного майна;
ґ) Держкомпідприємництва.

47. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до господарського договору, зобов’язана розглянути його протягом:
а) семи днів;
б) десяти днів;
в) двадцяти днів;
г) тридцяти днів;
ґ) строку, визначеного на свій розсуд.

48. Предметом неустойки не може бути:
а) грошова сума;
б) корпоративні права;
в) рухоме майно;
г) нерухоме майно;
ґ) відсотки за неустойку.

49. Набувальна давність на нерухоме майно становить:
а) шість місяців;
б) один рік;
в) три роки;
г) п’ять років;
ґ) десять років.

50. Набувальна давність на рухоме майно становить:
а) шість місяців;
б) один рік;
в) три роки;
г) п’ять років;
д) десять років.

51. Спеціальна позовна давність становить:
а) три місяці;
б) шість місяців;
в) один рік;
г) три роки;
ґ) п’ять років.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.