лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

 

1. Підприємство:
а) не має у своєму складі інших юридичних осіб;
б) має у своєму складі інші юридичні особи;
в) може мати у своєму складі дочірні підприємства;
г) не має у своєму складі представництв;
ґ) не має у своєму складі філій.

2. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше:
а) одного разу на рік;
б) двох разів на рік;
в) трьох разів на рік;
г) шести разів на рік;
ґ) дванадцяти разів на рік.

3. Державній реєстрації підлягають:
а) представництва підприємства;
б) філії підприємства;
в) дочірні підприємства;
г) структурні підрозділи підприємства;
ґ) відособлені підрозділи підприємства.

4. За загальним правилом строк державної реєстрації юридичної особи не має перевищувати:
а) трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
б) п’яти робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
в) семи робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
г) двох тижнів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
ґ) одного місяця з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

5. За загальним правилом строк державної реєстрації фізичної особи не повинен перевищувати:
а) одного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
б) двох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
в) трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
г) п’яти робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи;
ґ) семи робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

6. Асоціація — це:
а) договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдна­лися, способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єд­нання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників об’єд­нання;
б) договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єд­налися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління об’єднання;
в) тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);
г) статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій на основі їхньої фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-техніч­ного й виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньо­економічної та іншої діяльності;
ґ) державні та комунальні господарські об’єднання.
7. Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідаль­ністю становить суму, еквівалентну:
а) 50 мінімальним заробітним платам;
б) 100 мінімальним заробітним платам;
в) 250 мінімальним заробітним платам;
г) 350 мінімальним заробітним платам;
ґ) 625 мінімальним заробітним платам.

8. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на:
а) два тижні;
б) один місяць;
в) два місяці;
г) три місяці;
ґ) шість місяців.

9. Консорціум — це:
а) договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників об’єднання;
б) договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єд­налися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління об’єднання;
в) тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);
г) статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій на основі їхньої фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання з централізацією функцій науково-техніч­ного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньо­економічної та іншої діяльності;
ґ) державні й комунальні господарські об’єднання.


У кожному тестовому завданні правильною є тільки одна відповідь.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.