лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 7. Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського Союзу


· Адаптація законодавства України
до законодавства Європейського Союзу

З’ясовуючи дане питання, необхідно мати на увазі, що адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу — це поетапне ухвалення та впровадження нормативно-пра­вових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу.

Водночас важливим фактором проведення правової реформи та інтеграції України до Європейського Союзу є формування й виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі — Загальнодержавна програма), а також створення ефективного механізму її реалізації.
Передумови розроблення Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, її головні завдання, принципи формування, виконання та фінансування були визначені в Концепції Загальнодержавної про-
грами адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленої Законом України від 21.11.02.
Наразі вже створено політико-правове та організаційне підґрунтя для проведення адаптації законодавства України до законо­давства Європейського Союзу:

 • Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством і його державами-членами від 14 червня 1994 р. визначено пріоритетні напрями наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 • Спільною стратегією щодо України, схваленою Європей-
  ською Радою на Гельсінкському саміті 11 грудня 1999 р., Європейський Союз підтримав процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах.
 • Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 1998 р.
  № 615, визначено основні положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий простір, мету та етапи правової адаптації.
 • Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 14 вересня 2000 р.
  № 1072, визначено шляхи й темпи реалізації окремих пріоритетів, які мають бути обумовлені ходом проведення економічних реформ та спрямовані на досягнення критеріїв, що випливають із цілей валютного, економічного й політичного союзу держав — членів Європейського Союзу та сформульовані Європейською Радою на Копенгагенському саміті в червні 1993 р.;
 • Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1033 з метою координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства при Президентові України створено Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 • На виконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 р. № 145 «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» Кабінетом Міністрів України запроваджено єдину систему планування, координації та контролю за нормотворчою діяльністю й роботою з адаптації законодавства органів виконавчої влади, затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Крім того, Кабінет Міністрів України щороку розробляє та за-
  тверджує план роботи з адаптації законодавства, а також передбачає в проекті Державного бюджету України на відповідний бю-
  джетний рік витрати на фінансування заходів для його виконання.
 • На Копенгагенському саміті Україна — Європейський Союз 4 липня 2002 р. Європейський Союз підтвердив свою готовність і далі співпрацювати і підтримувати Україну в адаптації законодавства, що є одним з ключових елементів співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привітав прагнення України розробити план-графік адаптації законодавства у пріоритетних сферах.
 • Указом Президента України від 30 серпня 2002 р. № 791 з метою реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження України в європейський політичний, економічний та правовий простір, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, підвищення ефектив­ності координації та контролю за діяльністю органів влади у сфері європейської інтеграції створено Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
 • На Ялтинському саміті Україна — Європейський Союз
  7 жовтня 2003 р. досягнуто спільне розуміння, що одним з найбільш ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС для України є інтенсифікація нею роботи в напрямі адаптації національного законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Європейський Союз знову підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво й підтримку України в процесі адаптації законодавства.

Потрібно взяти до уваги, що Загальнодержавну програму адап­тації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі — Програма) затверджено Законом України від
18 березня 2004 р. Програма визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.
Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.
На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені ст. 51 УПС, а саме: митне право; законодавство про компанії; банківське право; бухгалтерський облік компаній; податки, у т. ч. непрямі; інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові послуги; правила конкуренції; державні закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин; довкілля; захист прав споживачів; техніч­ні правила і стандарти; енергетика включаючи ядерну; транспорт.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.