лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3. Державна підтримка малого підприємництва

· Правові засади державної підтримки
суб’єктів малого підприємництва
Вивчаючи цю тему, треба мати на увазі, що правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні визначає Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» (далі — Закон) від 19.10.2000.
· Мета й основні напрями державної підтримки
малого підприємництва
Мета й основні напрями державної підтримки малого підприємництва визначені в ст. 4 і 5 Закону.
Метою державної підтримки малого підприємництва є:

  • створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;
  • сприяння формуванню та розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів у економіці та забезпечення стійкого поступального розвитку суспільства;
  • підтримка вітчизняних виробників;
  • формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами:

  • формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготов­ки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;
  • установлення системи пільг для суб’єктів малого підприємництва;
  • запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;
  • фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;
  • залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та регіональ­них потреб.
· Органи, що здійснюють підтримку малого
підприємництва

Відповідно до ст. 6 Закону державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, централь­ним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку малого підприємництва, скеровує, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо його підтримки.
Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва. Таким центральним органом виконавчої влади є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Держпідпри­ємництва України) — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва. Діяльність Держпідприємництва України скеровується й координується Кабінетом Міністрів України.
Необхідно також ураховувати, що Держпідприємництва України є також спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Держпідприємництва України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням «Про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва», затвердженим Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 721/2000.
· Державні програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні
Розглядаючи питання державної підтримки малого підприємництва, слід звернути увагу на державні програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Законом передбачені: Національна програма сприяння розвитку малого підприємниц-
тва в Україні, програми підтримки малого підприємництва в
Автономній Республіці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва.
Потрібно знати основні положення таких державних програм: Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженої законом України від 21.12.2000, Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002—2005 рр., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.02, Київської міської програми розвитку малого підприємництва на 2003—2004 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.11.02 № 144/304.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.