лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 


Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1. Скільки треба витратити kW?h електроенергії, щоб підігріти 10 kg води від 0°С до кипіння за коефіцієнта конверсії енергії — 0,7?
Задача 2. Розрахувати витрати енергії (в J, kW?h, kcal) за час роботи електромотора потужністю 60 W протягом 8 год.
Задача 3. За 2 години людина робить 14000 кроків, виконуючи з кожним кроком роботу в 40 J. Яку потужність розвиває людина під час ходіння та яка калорійність харчових продуктів необхідна для компенсації витраченої енергії? (Коефіцієнт конверсії енергії харчів в роботу руху — 0,25).
Задача 4. Потужність, яку розвиває річкове судно, становить 1200 kW за h = 0,3. Знайти витрати дизельного палива на 1 km шляху при швидкості 70 km/h. Додаткові, необхідні для розрахунку дані, відшукайте в таблицях розділу.
Задача 5. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. потужність АЕС зменшилася на 2000 MW. Скільки додатково треба б було щодобово спалювати вугілля (q =25 MJ/kg, h = 0,3 , ціна $ 40/ t ) на ТEC, щоб компенсувати втрату потужності на АЕС?
Задача 6. Питома теплота спалювання бутану (С4Н10) становить 48 MJ/kg, а молярна теплота спалювання метану — 800 kJ/mol. Скільки кубічних метрів метану (СН4) потрібно спалити, щоб отримати теплову енергію, еквівалентну отримуваній під час спалювання 10 t бутану. Що вигідніше використовувати, якщо відомо, що 1000 m3 С4Н10 (за н.у.) коштує $ 120, а СН4 — $ 80.
Задача 7. З метою поліпшення екологічного стану вирішено закрити котельню, яка за сезон спалювала 100 t вугілля q = 27 MJ/kg вартістю n грн. за 1 t з коефіцієнтом конверсії h = 0,4. Нагрівання приміщень планується забезпечити електропанелями. Ціна 1 kW?h 0,2 грн. Знайдіть алгоритм розрахунку економічної ефективності (чи збитків) заміни джерела енергії. Скільки діоксиду сірки викидала котельня (m3) за рік, якщо вміст сірки у вугіллі становив 4 %?
Задача 8. Визначте (орієнтовно) витрати на пальне (бензин) для виконання роботи навантаження автокраном на машини 1000 бетонних блоків (об’єм блоку 1 m3, r = 2000 kg/m3), піднімання блоків на висоту 4 m, вартість пального 2 гривні за літр. Додаткові, необхідні для розрахунку дані, відшукайте в таблицях розділу.
Задача 9. З метою поліпшення екологічного стану вирішено замінити в котельні вугілля на природний газ (метан ). За сезон котельня спалювала 100 t вугілля q = 25 MJ/kg вартістю 40 грн за 1 t з коефіцієнтом конверсії h = 0,25. Опрацюйте алгоритм розрахунку економічної ефективності (чи збитків) заміни енергоносія. Скільки діоксиду сірки викидала котельня (m3) за рік, якщо вміст сірки у вугіллі становив 2 %? Додаткові, необхідні для розрахунку дані, відшукайте самостійно в тексті й таблицях розділу.
Задача 10. У таксомоторному об’єднанні налічується 50 автомобілів із середньою потужністю 80 к.с. Кожна машина експлуатується протягом 10 годин без вихідних. Питома витрата палива для двигуна 200 g / kW?h. Розрахувати масу бензину, що потрібна об’єднанню на рік.
Задача 11. Визначити масу бурого вугілля 18 МJ/kg, яку треба витратити для виробництва 10 t водяної пари, якщо відомо, що на випаровування 1 t води потрібно 5,4 ? 105 kcal енергії, а коефіцієнт корисної дії котла 0,33.
Задача 12. Скільки треба витратити kWh електроенергії, щоб підігріти 10 kg води від 0°С до кипіння за коефіцієнта конверсії енергії — 0,7?
Задача 13. За 2 години людина робить 14000 кроків, виконуючи з кожним кроком роботу в 40 J. Яку потужність розвиває людина під час ходіння та яка калорійність харчових продуктів необхідна для компенсації витраченої енергії?
Задача 14. У пресі наводяться дані радіаційного забруднення поверхні землі в різних одиницях: наприклад, 10 Ci/km2, 36 Г(Bq/km2). Яку фізичну величину вимірюють цими одиницями? Яке з наведених значень більше й у скільки разів?
Задача 15. З метою поліпшення екологічного стану вирішено закрити котельню, яка за сезон спалювала 100 t вугілля (q = 27 MJ/kg2) вартістю n грн. за 1 t з коефіцієнтом конверсії h = 0,2. Нагрівання приміщень планується забезпечити електропанелями. Ціна 1kW · h — m грн. Знайдіть алгоритм розрахунку економічної ефективності (чи збитків) заміни джерела енергії. Скільки діоксиду сірки викидала котельня (m3) за рік, якщо вміст сірки у вугіллі становив 4%?
Задача 16. Кожної п’ятниці радіо України інформує про радіаційний стан (потужність експозиційної дози g-випромінювання) в окремих містах. У Києві, як правило, вона становить 0,013 мілірентген на годину. Якому чисельному значенню буде відповідати розмір цієї фізичної величини, якщо її виразити в одиницях SI?
Задача 17. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. забруднення деяких районів радіонуклідами становило до 50 кюрі на квадратний км (50 Сі/km2). Скільки атомів радіоактивних елементів розпадалося на кожному квадратному метрі за одну секунду? Яка радіоактивність 1m2 в одиницях SI?
Задача 18. Використовуючи дані табл. 5, знайдіть об’єм повітря, використаного для спалювання всієї маси вугілля, що видобувається щороку в Україні та у Франції. Порівняйте кількість утвореного діоксиду вуглецю на душу населення в цих країнах.
Задача 19. Відомо, що тютюн містить радіоактивні елементи. За даними вчених Массачусетського університету (США) людина, яка викурює три пачки сигарет за кожні два дні, отримує дозу опромінювання близько 300 мілібер, що приблизно дорівнює опромінюванню під час флюорографії. Оцініть (приблизно), у скільки разів більшу дозу опромінювання за рік отримує такий курець порівняно з некурцем за умов, що сумарна доза радіації, яка поглинається всім тілом людини протягом року, не перевищує 5 mS? (мілізівертів).
Задача 20. Визначте розмір ф.в. енергії (роботи, J i kWh) і потужності (kW) та вартість витраченої електроенергії за умов: перекачати 1000 m3 розчину (густина 2 kg/l) на 10 поверх (30 m) за 1 годину, ціна 1 kWh =
= 0,2 г.о.
Задача 21. Визначте розмір ф.в. енергії (роботи, J i kWh) і потужності (kW) та вартість витраченої електроенергії за умов: перекачати 1000 галонів розчину солі (густина 1,2 g/cm3) на 5 поверх (15 m) за 5 годин, ціна 1 kWh = 0,3 г.о.
Задача 22. Визначте розмір ф.в. енергії (роботи, J i kWh) і потужності двигуна (у kW і к.с.) та витрати бензину (q = 40 MJ/kg) за умов: підняти на поверхню моря з глибини 100 футів золоті зливки (густина 20 kg/cm3) об’ємом 1 m3 за 1 годину. Ціна 1 літра бензину 0,2 г.о. Визначте вартість піднятого золота за винятком ціни бензину (1 OZ = $ 300).
Задача 23. На добу ТЕС потребує 1000 тонн умовного палива. Визначте енергію, яку виробляє ТЕС за 100 днів, її ціну (ціна 1 kWh = 0,2 г.о.) та потужність (kW). Скільки тонн вугілля (q = 20 MJ/kg) з к.к.д. = 0,3 потрібно витратити за добу і яка його вартість? Ціна вугілля 30 у.о./ t.
Задача 24. За сезон (100 днів) котельня виробляє теплову енергію еквівалентну 100 тоннам умовного палива. Визначте теплову енергію (kcal), яку виробляє котельня за добу, її ціну (ціна 1 kcal = 2 г.о.) та потужність (kW). Скільки тонн мазуту (q = = 40 MJ/kg) з к.к.д. = 0,25 потрібно витратити за сезон і яка його вартість? Ціна мазуту 40 у.о./ t.

Контрольні запитання
та вправи для самоперевірки знань
з номенклатури речовин і стехіометрії

1. Поясніть термін «номенклатура» й наведіть приклади його використання в різних контекстах (див. термінологічний словник).
2. Які назви позначають абревіатури IUPAC і ASE та яке відношення вони мають до номенклатури речовин?
3. У чому полягає зв’язок між хімічною формулою речовини та її назвою за міжнародною системою IUPAC?
4. Яка різниця в порядку читання назв хімічних формул складних речовин за англійським і українським (французьким, російським) варіантами?
5. За яким правилом системи IUPAC будуються назви складних неорганічних речовин, що в них негативну складову (аніон) репрезентовано одним елементом? Який використовують суфікс -ід(ид) чи -ат? Наведіть приклади.
6. За яким правилом будуються назви складних неорганічних речовин, негативну складову яких репрезентовано двома чи біль­ше елементами (наприклад, солі різних кислот)? Наведіть приклади.
7. Напишіть систематичні назви наведених нижче речовин за правилом числових префіксів (IUPAC) — О2, Fe3O4, CaCO3, NaCl, Al2O3, TiC, Ca3(PO4)2 і за правилом Штока — MnO, Mn2O7, FeCl2, FeCl3, CuNO3, CuSO4.
8. Міжнародна система номенклатури речовини IUPAC базується на традиційних назвах елементів як найбільш сталих характеристиках речовин; числові префікси формул у назвах речовин походять від латинських слів, для одноелементних негативних складових формули завжди використовується суфікс -ат, а двох і більше елементних -ід(ид). Чи правильне це твердження? Якщо ні, то вкажіть на помилки.
9. Наведіть приклади формування назв неорганічних речовин за структурно-логічною схемою.
10. Заповніть у таблиці 16 пропущені назви й відповідні формули (за зразком рядка 1 таблиці).

Таблиця 16

а) неорганічні речовини


Назва за IUPAC

Формула

Назва тривіальна

1. Монооксид вуглецю

1. СО

1. Чадний газ

2. . . . . . . . .

2. . . . . . . . .

2. Сульфат натрію

3. Бітетраоксофосфат трикальцію

3. . . . . . . . . .

3. Фосфорит

4. . . . . . . . . .

4. Na2SO3

4. . . . . . . . .

Закінчення табл. 16


Назва за IUPAC

Формула

Назва тривіальна

5. . . . . . . . .

5. . . . . . . . .

5. Мідний купорос

6. . . . . . . . .

6. . . . . . . . .

6. Бертолетова сіль

7. . . . . . . . .

7. Са(ОН)2

7. . . . . . . . .

8. Триоксонітрат
натрію

8. . . . . . . . .

8. . . . . . . . .

9. . . . . . . . .

9. NaHCO3

9. . . . . . . . .

10. . . . . . . . .

10. . . . . . . . .

10. Гіпс

11. . . . . . . . .

11. . . . . . . . .

11. Карбід хрому

б) органічні речовини


Назва за IUPAC

Формула

Назва тривіальна

1. Метан

1. СН4

1. Болотний газ

2. . . . . . . . . .

2. . . . . . . .

2. Мурашиний альдегід

3. . . . . . . . . .

3. С6Н5ОН

3. . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . .

4. . . . . . . .

4. Пропілен

5. 2-Метилгептан

5. . . . . . . .

5. . . . . . . . . .

6. 2-Метилбутан

6. . . . . . . .

6. . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . .

7. . . . . . . .

7. Оцтова кислота

8. Етаналь

8. . . . . . . .

8. . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . .

9. . . . . . . .

9. Ацетон

10. . . . . . . . . .

10. С6H5NH2

10. . . . . . . . .

11. 2-Метилбутен-1

11. . . . . . .

11. . . . . . . . .

12. . . . . . . . . .

12. . . . . . .

12. Ксилол

13. . . . . . . . . .

13. С6Н5NO2

13. . . . . . . . .

14. Оксопропанова
кислота

14. . . . . . .

14. . . . . . . . .

15. . . . . . . . . .

15. CF2Cl2

15. . . . . . . . .

16. . . . . . . . . .

16. С6Н5ОН

16. . . . . . . . .

17. . . . . . . . . .

17. . . . . . .

17. Гліцерин

18. 2-Аміноетанова
кислота

18. . . . . . .

18. . . . . . . . .

19. . . . . . . . . .

19. СН2 СН2

19. . . . . . . . .

11. За яким принципом побудовано класифікацію органічних речовин? Назвіть чотири основні класи й наведіть приклади назв органічних речовин з усіх чотирьох класів.
12. Чим відрізняються (з погляду інформативності) молекуляр­на (емпірична) формула органічної речовини від структурної.
13. Наведіть приклади ізомерів (табл. 13).
14. Назвіть основні функціональні групи органічних речовин (табл. 10).
15. Користуючись таблицею 14, поясніть схеми побудови назви (за IUPAC) органічних речовин, похідних від вуглеводнів.
16. Поясніть відмінність між стехіометричним рівнянням і записом напрямку перебігу хімічної реакції. Які основні закони природи відображає стехіометричне рівняння?
17. Як змінюється енергія (температура) реакційного середовища за перебігу екзотермічних і ендотермічних реакцій? До якого типу належать реакції окислювання? Наведіть приклад.
18. За яким принципом використовують стехіометричні рівняння для розрахунку викидів вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння, утворення діоксиду вуглецю й сірки під час згоряння вугілля в котельнях і теплових електростанціях?
19. Розрахуйте, скільки тонн діоксиду сірки викидається в повітря за спалювання 100 t вугілля, зі вмістом S — 2 %. Який об’єм утвореного діоксиду SO2? Для розрахунку об’єму слід використати поняття моль, молярна маса й закон Авогадро.
20. Чи будуть однаковими об’єми газу, що утворилися за згоряння (окислення) однакової маси вуглецю й сірки? Якщо різні, то який об’єм буде більший?
21. Якщо в ізольованому (герметичному) об’ємі повітря кімнати 100 m3 спалити 1 kg зрідженого чистого метану, то як зміниться хімічний склад повітря кімнати і його тиск?
22. Поясніть суть закону Авогадро. Як можна його використати для розрахунку густини різних газів?
23. Розрахуйте масу кисню в приміщенні об’ємом 100 m3. Скіль­ки глюкози в організмі людини він може окислити під час дихання?
24. Визначте, у якій речовині (добриві) вміст азоту (%) найбільший і найменший (Поставте відповідні позначки «б» та «м»):
А — нітрат амонію;                          В — аміак;
Б — триоксонітрат амонію;               Г — триоксонітрат калію.
25. Визначте речовини з найбільшим і найменшим вмістом заліза (поставте відповідні позначки «б» та «м»): .
А — триоксид дизаліза;                    В — монооксид заліза;
Б — тетраоксид тризаліза;                 Г — дихлорид заліза?
26. Яка речовина містить у 100 kg більшу масу вуглецю і яка
меншу?
А — вапняк (крейда);                       В — диоксид вуглецю;
Б — природний газ метан;                Г — монооксид вуглецю?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.