лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задача 11. Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації, використовуючи різні вимірники. Проаналізуйте вплив кількості реалізованих виробів, цін і структурних зрушень на зміну виручки від реалізації.
Таблиця 11


Вид
будівельних матеріалів

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

кількість, т

ціна за
1 т, грн.

«А»

2000

50

2500

56

400

70

440

90

800

40

900

30

«Б»

100

280

120

300

600

30

560

35

1200

50

1400

60

«В»

400

660

180

500

1000

80

800

70

2000

230

700

250

Разом

2500

?

2800

?

2000

?

1800

?

4000

?

3000

?

Задача 12. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних:
Таблиця 12
(тис. грн.)


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Залишки готової продукції на складі:

 

 

 

 

 

 

на початок року

200

250

100

120

450

470

на кінець року

210

280

150

140

500

600

2. Товари відвантажені

 

 

 

 

 

 

на початок року

 

 

 

 

 

 

строк сплати яких не настав

?

400

?

300

?

1300

несплачені в строк

?

200

?

50

?

400

на кінець року

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

строк сплати яких не настав

?

380

?

190

?

1200

не сплачені в строк

?

100

?

80

?

250

3. Резерв зростання товарної продукції

 

400

 

250

 

1800

Примітка. Залишки готової продукції і товарів відвантажених наведені в цінах реалізації.
Задача 13. Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте, які фактори вплинули на нього. Чи є резерви зростання обсягу реалізації?
Таблиця 13
(тис. грн.)


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Залишки нереалізованої продукції на початок року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

1600

1400

200

150

2500

2200

товари відвантажені, строк сплати яких не настав

?

700

?

200

?

800

товари відвантажені, не сплачені в строк

?

200

?

50

?

500

2. Товарна продукція

79400

80000

10000

11100

110 000

112 000

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року:

 

 

 

 

 

 

готової продукції на складі

1800

1900

180

150

2000

2500

товари відвантажені, строк сплати яких не настав

?

600

?

100

?

2000

товари відвантажені, не сплачені в строк

?

400

?

200

?

1000

4. Реалізація продукції за звітний рік

79200

79400

10020

11050

110 500

110 000

Задача 14. Вирахуйте вплив трудових факторів на виконання виробничої програми на підставі таких даних. Які резерви зростання обсягу виробництва можна вказати?
Таблиця 14


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

за звітом

за планом

за звітом

за планом

за звітом

1. Обсяг товарної продукції за місяць, тис. грн.

528

571,9

195

196,8

403,2

412,5

2. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

100

94

250

200

240

200

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

2200

2021

4875

4000

5040

4400

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

17600

16340

39000

32800

40320

33000

Задача 15. Розрахуйте величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначте резерви зростання продуктивності праці.
Таблиця 15


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

 

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

за минулий рік

за звітний рік

1. Середньорічний виробіток одного робітника, грн.

17670

13904

8624

6926,4

8288

9900

2. Середня кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік

228

220

224

222

224

220

3. Середня тривалість робочого дня (зміни), год

7,75

7,9

7,7

7,8

7,4

7,5

4. Середньогодинний виробіток 1 робітника, грн.

10

8

5

4

5

6

Задача 16. Вирахуйте вплив факторів на обсяг товарної продукції. Чи є резерви зростання обсягу продукції?
Таблиця 16


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Обсяг товарної продукції за рік, тис. грн.

9180

9190

30420

31145,4

2211,8

2388,7

2. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

1020

1010

2500

2600

……

…….

3. Відпрацьовано за рік всіма робітниками, тисяч:

 

 

 

 

 

 

а) людино-днів

225

200

………

……..

115,2

122,5

б) людино-годин

……..

………

4680

4719

921,6

955,5

Задача 17. Визначити всі фактори, що впливали у звітному періоді на обсяг товарної продукції. Розрахувати їх величину на підставі таких даних і вказати, які резерви зростання виробництва мають тут місце.
Таблиця 17


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн.

1260,0

1600,0

2170

2050

1230

1100

2. Кількість верстатів, одиниць

315

320

350

410

205

220

3. Відпрацьовано верстато-годин, тисяч

420

400

700

820

410

250

4. Вироблено продукції в розрахунку на 1 верстат, тис. грн.

4,0

5,0

6,2

5,0

6,0

5,0

5. Вироблено за верстато-годину, грн.

3,0

4,0

3,1

2,5

3,0

4,4

Задача 18. Вирахуйте вплив факторів на обсяг товарної продукції з боку використання основних фондів. Вкажіть, чи є невикористані резерви виробництва.
Таблиця 18


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн.

84,0

101,4

784

874,8

811,8

901

2. Кількість верстатів, шт.

10

12

100

90

90

100

3. Відпрацьовано всіма верстатами, верстато-змін

4200

4056

39200

36450

45100

45050

Задача 19. Визначте вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції. Вишукайте невикористані резерви виробництва.
Таблиця 19


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Товарна продукція, тис. грн.

3000

4000

5250

6000

6600

3600

2. Вартість основних промислово-виробничих фондів, тис. грн.

1200

2000

1500

2000

……..

……….

3. Виробнича площа, м2

1500

1600

…….…..

………

……….

………..

4. Кількість верстатів, шт.

………

………

150

120

60

50

5. Відпрацьовано верстато-годин всіма верстатами

…..…..

…...….

…………

……….

120 000

90000

Задача 20. Розрахуйте вплив факторів на обсяг випуску продукції і визначте резерви виробництва на підставі таких даних:
Таблиця 20


Показники

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1. Випуск продукції, шт.

19000

25000

48000

40000

85000

91000

2. Залишок металу на початок року, т

1000

1200

2000

6000

3500

3000

3. Надійшло металу за рік, т

10000

11800

25000

26000

65000

71800

4. Використано металу за рік — усього, т

9500

11000

24000

28500

63750

73300

у т. ч. на виробництво продукції, т

9500

10000

24000

28000

63750

72800

на інші цілі

1000

500

500

5. Залишок металу на кінець року, т

1500

2000

3000

3500

4750

1500

6. Норма витрачання, кг/шт.

500

400

500

700

750

800

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.