лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задача 22. Вивчити динаміку обсягів реалізації продукції цього підприємства за останні п’ять років (табл. 21). Зробити належні висновки.
Таблиця 21


Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1. Реалізація цементу, тис. т

 

2200

1700

1590

1460

1060

2. Виробництво цементу, тис. т

 

2254

1803

1532

1257

1124

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року, тис. т

90

144

247

189

86

146

Самостійна робота
Задача 23. Проаналізуйте виконання плану поставок цементу у звітному році і в IV кварталі (табл. 22). Як можна оцінити роботу заводу?
Таблиця 22
(тис. грн.)


Показники

За планом

Фактично

Відхилення

%

І. Поставка цементу:

 

 

 

 

— на внутрішній ринок

42000

42980

 

 

— на експорт

8100

2000

 

 

у т. ч. країни СНД

3100

1800

 

 

Разом

50100

44980

 

 

ІІ.1. Поставка цементу будівельним організаціям (навалом)

40000

37800

 

 

2.   Поставка цементу в тарированому вигляді

1000

700

 

 

у т. ч. дрібними пакунками (10 кг і менше)

200

 

 

ІІІ.   Поставка цементу в IV кварталі:

 

 

 

 

жовтень

4500

4200

 

 

листопад

4500

4650

 

 

грудень

4000

4330

 

 

Всього за IV квартал

13000

13180

 

 

Задача 24. Проаналізуйте дані щодо повсякденних відвантажень продукції і визначте характер типових відхилень від запланованих сум. Інформація для аналізу надається в табл. 23 в сумах, округлених до однієї тисячі.

Таблиця 23. Дані щодо повсякденних відвантажень продукції (згідно з поданими до банку документами) (тис. грн.)

Дні місяця

Місяці року

січень

березень

червень

вересень

грудень

за планом

факт.

Відх.

За планом

факт.

Відх.

За планом

факт.

Відх.

За планом

факт.

Відх.

За планом

факт.

Відх.

1-й

?

 

46

63

+ 17

35

23

– 12

46

23

– 23

49

– 49

2-й

?

 

46

138

+ 92

35

160

+ 125

46

146

+ 100

49

133

+ 84

3-й

?

 

46

24

– 22

35

33

– 2

?

 

?

 

4-й

49

137

+ 88

46

35

– 11

?

 

?

 

?

 

5-й

49

35

+ 6

?

62

+ 62

?

 

46

8

– 38

49

110

+ 61

6-й

49

20

– 29

?

 

 

 

46

27

– 19

49

65

+ 16

……

……

……

……

……

…….

……

……

……

……

…….

……

……

……

……

…….

26-й

49

49

?

 

?

 

46

23

– 23

49

40

– 9

27-й

49

90

+ 41

?

 

35

48

+ 13

46

54

+ 8

49

41

– 8

28-й

49

31

– 18

46

38

– 6

35

58

+ 23

46

98

+ 52

49

93

+ 34

29-й

49

53

+14

46

49

+ 3

35

46

+ 11

46

72

+ 26

49

80

+ 31

30-й

?

 

46

47

+ 1

35

57

+ 22

46

57

+ 11

49

110

+ 61

31-й

?

 

46

57

+11


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.