лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 4
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (ЗАДАЧІ)

 

 

Семінарське заняття 1. Предмет, види, методика та організація економічного аналізу

  • Економічний аналіз як галузь економічної науки.
  • Історія розвитку.
  • Предмет, зміст, задачі та основні категорії економічного аналізу.
  • Види аналізу.
  • Метод і методика економічного аналізу.
  • Інформаційна база та організація економічного аналізу на підприємстві.

Практичні заняття
Заняття 2. Елімінування. Розрахунки факторів за допомогою ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць.
Задача 1. Зробити розрахунки факторів всіма способами на підставі даних табл. 1.
Таблиця 1


Показник

За
планом

Фактично

Відхилення від
плану

Процент виконання плану

1. Товарна продукція за місяць, тис. грн.

140,8

140,4

– 0,4

99,72

2. Середньоспискова чисельність робітників, чол.

200

180

+ 20

90,0

3. Загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино-днів

4400

3600

– 800

81,82

4. Загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино-годин

35200

28080

– 7120

79,77

5. Середнє число днів, відпрацьованих одним робітником

22

20

– 2,0

90,91

6. Середня тривалість робочого дня, годин

8

7,8

– 0,2

97,5

7. Середній виробіток робітника, грн.

 

 

 

 

а) місячний

704

780

+ 76

110,8

б) денний

32

39

+ 7

121,88

в) годинний

4

5

+ 1

125

Самостійна робота
Задача 2. Розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану фактичної суми транспортних затрат:

  • способом ланцюгових підстановок;
  • способом абсолютних різниць;
  • способом відносних різниць.

Дані для розрахунків наведені в табл. 2.
Таблиця 2


Показник

За планом

Фактично

Відхилення від
плану

Процент виконання плану

1. Транспортні затрати, тис. грн.

40

48

 

 

2.Обсяг перевезених вантажів, т

2000

1600

 

 

3. Середня дальність перевезень, км

100

120

 

 

4. Середній транспортний тариф, грн. за 1 т/км

0,2

0,25

 

 

5. Вантажообіг, тис. т/км

200

192

 

 

Тема 5
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
Робота в аудиторії
Задача 3. Перевірте наявність і повноту заповнення форм річного звіту підприємства, а також узгодження основних показників різних форм (табл. 3). Зробіть висновок про якість цього звіту і можливість його використання для аналізу діяльності підприємства.
Таблиця 3


Показники звіту

Номер
форми звіту

Номер рядка

Номер стовпця

Сума, тис. грн.

1. Основні засоби на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

І так далі

 

 

 

 

Задача 4. Дайте оцінку виконання плану виробництва продукції (табл. 4) і напишіть свої висновки.
Таблиця 4


Показники

У минулому році

Звітний рік

Відхилення від даних минулого року

Темп росту до минулого року, %

за
планом

фактично

відхилення від плану

процент виконання плану

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

а) у діючих цінах

49225

50200

50850

 

 

 

 

б) у порівняльних цінах

53015

?

55510

 

 

 

 

2. Випуск продукції (цементу), тис. грн.

1257

1124

1124

 

 

 

 

Задача 5. Проаналізуйте динаміку випуску продукції в натуральному вираженні (табл. 5). При цьому слід урахувати, що виробничі потужності даного підприємства за останні п’ять років суттєво не змінилися.
Таблиця 5


Показники

Роки п’ятиріччя

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Випуск цементу, тис. т

2254

1803

1532

1257

11254

2. Темпи росту, %

100

80

68

56

50

3. Темпи росту ланцюгові, %

100

80

85

82

89

Задача 6*. Дати оцінку виробничої діяльності цегельного заводу за останні шість років на підставі даних табл. 6.
Таблиця 6
(млн шт. цегли)


Показники

Роки

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1. Виробнича потужність

20

20

20

16

16

18

2. Фактичний випуск цегли

16,0

14,0

10,0

8,8

9,6

9,2

3. Процент використання виробничих потужностей

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота
Задача 7*. На підставі даних табл. 7 дати оцінку виконанню плану за асортиментом і структурою випущеної продукції.
Таблиця 7


Асортимент

За планом

Фактично

 

 

тис. т

питома вага, %

тис. т

питома вага, %

 

 

1. Портландцемент (марка «500»)

400

18,4

481,1

22,1

 

 

2. Шлакопортландцемент

1775

81,6

1699,6

77,9

 

 

в т. ч. марка «300»

1233

56,6

1044,1

47,9

 

 

Марка «400»

542

24,9

655,5

30,0

 

 

Разом

2175

100

2180,7

100

 

 

Задача 8*. Проаналізувати зміну асортименту випущеної продукції за останні п’ять років на суміжному підприємстві (табл. 8). Вказати можливі причини асортиментного зрушення і пов’язати його з обсягом виробництва.
Таблиця 8
(тис. т)


Асортимент

Рік п’ятиріччя

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Портладцемент

120

100

25

0,1

Шлакопортландцемент

15800

1660

1727

1753

1782

Будівельна суха суміш (з цементом)

98

47

37

Разом

1700

1760

1850

1800,1

1819

Задача 9*. Дати оцінку виконання плану за асортиментом продукції на підставі даних табл. 9. Як підприємство оновлює продукцію?
Таблиця 9
(тис. грн.)


Вид продукції

У минулому році

У звітному році

Зараховується виконання

за планом

фактично

А

60

70

80

 

Б

30

30

30

 

В

40

40

70

 

Г

70

50

40

 

Д*

80

60

 

Е

100

110

90

 

Є*

100

40

 

Разом

380

400

410

 

Примітка:* Продукція «Д» і «Є» — взаємозамінна.
Задача 10. Розрахуйте показники якості (середньої марки цементу) на підставі даних табл. 7. Зробіть необхідні висновки і рекомендації.


* Тут і далі цим знаком позначені додаткові задачі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.