лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1
Теоретичні основи економічного аналізу
Семінарське заняття 1. Предмет та види економічного аналізу
Робота в аудиторії

 1. Сутність економічного аналізу та його роль в умовах перехідного періоду до ринкових умов.
 2. Основні етапи розвитку курсу «Економічний аналіз».
 3. Предмет та об’єкти аналізу.
 4. Фактори та резерви виробництва.
 5. Види й напрями економічного аналізу.
 6. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами.
Самостійна робота

Вивчення теоретичного матеріалу теми 2 «Метод і методика економічного аналізу».
Література:

 1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 3—188.
 2. Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989 — С. 18—29.
 3. Яцків М. І. Теорія економічного аналізу. — Львів: Світ, 1993. —
  С. 13—52, 53—73.

Семінарське заняття 2. Метод і методика економічного аналізу

Робота в аудиторії

 1. Метод економічного аналізу.
 2. Принципи аналітичного дослідження.
 3. Інші методи і технічні прийоми.
Самостійна робота
 1. Виконання розрахунків впливу факторів за допомогою методу елімінування.
 2. Вивчення матеріалу тем 3 і 4.

Література:

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева, Минск : Вышейш. шк., 1997. С. 151—160.
 2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 76—97.
 3. Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989. — С. 29—38, 284—290.
 4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — ИП. Москва, Минск: «Экоперспектива», 1997. — С. 168—182.
 5. Яцків М. І. Теорія економічного аналізу. — Львів: Світ, 1993. — С.73—96.

Семінарське заняття 3. Інформація та організація економічного аналізу на підприємстві
Робота в аудиторії

 1. Інформація та класифікація джерел інформації.
 2. Система показників діяльності підприємства.
 3. Прийоми перевірки доброякісності інформації.
 4. Організація економічного аналізу на підприємстві.
 5. Планування й етапи аналітичної роботи.
 6. Узагальнення, оформлення та використання результатів аналізу.
Самостійна робота

Вивчення теоретичного матеріалу до наступного семінарського заняття.
Література:

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева. — Минск: Вышейш. шк., 1997. — С. 151—160.
 2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 76—97.
 3. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений / Под ред. С. Б. Барнгольц. — М.: Финансы и статистика, 1986. — С. 34—48.
 4. Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989. — С. 284—290.
 5. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — Минск, Москва: ИП. «Экоперспектива», 1997. — С. 168—182.

Тема 5

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Аналіз випуску продукції, її асортименту і структури

Робота в аудиторії
 1. Аналіз обсягів випуску продукції з використанням вартісних і натуральних показників виміру.
 2. Аналіз обсягів випуску продукції в календарному розрізі і по окремих підрозділах і виробничих дільницях.
Самостійна робота
 1. Аналіз динаміки обсягів виробництва.
 2. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.
 3. Узагальнення аналізу обсягів виробництва, асортименту, структури продукції.

Практичне заняття 2

Робота в аудиторії
 1. Перевірка виконання домашнього завдання.
 2. Аналіз якості продукції. Аналіз виконання плану по сортності.
 3. Аналіз ритмічності виробництва.
Самостійна робота
 1. Аналіз асортиментно-структурних зрушень і їх вплив на обсяг виробництва.
 2. Аналіз впливу якості продукції на обсяг випуску продукції.
 3. Вивчення теоретичного матеріалу до наступної теми.

Література до 1 і 2 заняття:

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева. — Минск: Вышейш. шк., 1995.
 2. Мельничук Г. М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. — К.: Высш. шк., 1990.
 3. Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989. — С. 284—290.

Тема 6
Практичне заняття 3
Робота в аудиторії

 1. Оцінка виконання плану за обсягом реалізованої продукції.
 2. Аналіз динаміки обсягів реалізації і місткості ринку.
 3. Деталізація обсягів реалізації за видами продукції, зонами продажу тощо.
 4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Самостійна робота
 1. Аналіз виконання плану поставок продукції і виконання за-
  мовлень.
 2. Аналіз товарних запасів і залишків товарів відвантажених.
 3. Узагальнення аналізу і підрахунок резервів.

Література:

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева. — Минск: Вышейш. шк., 1997.
 2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — Минск, Москва: ИП. «Экоперспектива», 1997.
 3. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 1992. — С. 64—77.

Практичне заняття 4

Робота в аудиторії
 1. Оцінка величини і складу робочої сили.
 2. Аналіз використання робочого часу.
 3. Аналіз продуктивності праці.
Самостійна робота
 1. Розрахунок впливу факторів на рівень продуктивності праці.
 2. Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції.
 3. Вивчення теоретичного матеріалу наступної теми.

Практичне заняття 5

Робота в аудиторії
 1. Аналіз складу і структури основних фондів.
 2. Аналіз використання виробничих потужностей.
 3. Аналіз використання устаткування.
Самостійна робота
 1. Аналіз фондовіддачі.
 2. Розрахунок використання виробничих потужностей.
 3. Аналіз використання устаткування.

Практичне заняття 6

Робота в аудиторії
 1. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.
 2. Аналіз складських запасів товарно-матеріальних цінностей.
 3. Аналіз матеріаломісткості продукції.
Самостійна робота
 1. Аналіз показників використання матеріалів.
 2. Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції.
 3. Підрахунок комплектних резервів товарної продукції і реалізації.
 4. Вивчення теоретичного матеріалу наступної теми.

Література:

  • Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева. — Минск: Вышейш. шк., 1997.
  • Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — Минск, Москва: ИП. «Экоперспектива», 1997.
  • Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 1992. — С. 59—63, 77—107.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.