лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Грунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання, він допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі господарські ситуації і вирішувати комплексні економічні проблеми на підприємстві та будь-де.
Вивчення даної дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу, які викладені в перших чотирьох темах. В наступних темах наводиться методика аналізу фінансово-госпо­дарської діяльності промислового підприємства, звертається увага студентів на особливості вивчення окремих тем і питань аналізу, зміни традиційних підходів і методик з урахуванням сучасних ринкових умов.
Грунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на семінарських і практичних заняттях. У пропонованому посібнику робиться акцент на методичне забезпечення їх проведення, визначені обов’язкові питання для відпрацювання на аудиторних заняттях і самостійно в позаурочний час. З метою найкращого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблений комплекс завдань і наведені необхідна для аналізу вихідна інформація і таблиці. В деяких випадках вони повністю заповнені і треба лише проаналізувати економічне явище або процес, розрахувати вплив чинників і визначити резерви.
Для перевірки ступеня засвоєння нормативного матеріалу передбачені контрольні запитання, а також ділова гра та спеціальний набір контрольних завдань по всіх темах курсу.
В посібнику наведена також тематика випускних, контрольних та курсових робіт для облікової спеціальності.
Авторами розділів є В. М. Івахненко (керівник авторського
колективу), канд. екон. наук, доц. — вступ, розділи 1, 2.2, 2.3
(тема 9), 3 (теми 5—9), 4 (крім теми 10), 5, 6, 7; М. І. Горба-
ток, канд. екон. наук, доцент — розділи 2.3 (тема 10), 3 (тема 10), 4 (тема 10); В. С. Льовочкін, канд. екон. наук — розділи 2.1, 3 (те-
ми 1—4).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.