лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. М. Івахненко
М. І. Горбаток
В. С. Льовочкін

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

 

Київ 1999

Рецензенти:
М. А. Болюх, канд. екон. наук., доцент (КНЕУ)
І. М. Парасій-Вергуненко, канд. екон. наук, доцент (КНЕУ)

 

Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С.

І 22        Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.
ISBN 966–574–127–6

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Економічний аналіз», яка входить до обов’язкового переліку курсів бака­лаврського рівня навчання студентів усіх економічних спеціальностей. У ньому висвітлені методичні питання сутності і практика аналізу діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.
Для студентів, аспірантів, викладачів і практичних працівників сфери виробництва.
ББК 65.053

Навчальне видання

 

ІВАХНЕНКО Валентин Михайлович
ГОРБАТОК
Микола Іванович
ЛЬОВОЧКІН
Василь Семенович

ЕКОНОМІЧНИЙ
АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Коректор А. Бородавко
Комп’ютерна верстка Н. Мишко

 

                                                                                           a В. М. Івахненко, М. І. Горбаток,          В. С. Льовочкін, 1999
ІSBN 966–574–127–6                                                        a КНЕУ, 1999

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.