лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 1. Поняття та сутність адвокатури
Питання, що виносяться
на семінарські заняття
1. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини.
2. Організація правової допомоги на нижчих стадіях розвитку людського суспільства.
3. Походження сучасної адвокатури.
4. Адвокатура в період середньовіччя.
5. Значення адвокатури на різних етапах розвитку людства.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р.
3. Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1—2 жовтня 1999 року.
4. Михеєнко М. М., Святоцький О. Д. Адвокатура України: Підручник. — К., 1997.
5. Медведчук В. В., Святоцький О. Д. Адвокатура. Історія і сучасність. — К., 1997.
6. Варфоломеєва Т. В., Святоцький О. Д. Історія адвокатури України. — К., 1992.
7. Основні положення про роль адвокатів: Прийняті у серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам.
8. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: Прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 року.
9. Яновська О. Система гарантій адвокатської діяльності — крок до громадянського суспільства // Право України. — 1996. — № 5. — С. 48—51.
10. Гессен И. В. История русской адвокатуры. — М., 1997.
Питання для перевірки знань
1. Поняття адвокатури.
2. Організація правової допомоги на нижчих стадіях розвитку людського суспільства.
3. Назвіть найвидатніших судових ораторів Стародавньої Греції та Риму.
4. З адвокатури якої країни почався розвиток сучасної адвокатури?
5. Охарактеризуйте різні етапи розвитку римської адвокатури.
6. Організація адвокатури в середні віки у Франції, Німеччині, Англії.
7. Форми здійснення професійної діяльності адвокатів в епоху Середньовіччя.
8. Передумови допущення до адвокатської професії в середні віки.
9. Зміни, що відбулися в організації адвокатури у ХVІ—ХІХ ст.
10. Відмінність адвокатури ХХ ст. від адвокатури попередніх віків.
11. Доведіть необхідність існування адвокатури в сучасному суспільстві.
12. Які, на ваш погляд, перспективи розвитку адвокатури в Україні?
Практичні завдання
1. Підготуйте розширене пояснення термінів «логограф» і «диктограф».
2. Складіть бібліографічний список видань, які можна викорис­тати під час вивчення цієї теми.
3. Дайте порівняльну характеристику передумов заняття адвокатською діяльністю в різні часи розвитку людства.
Питання для контролю самостійної
та індивідуальної роботи студента
1. Розвиток адвокатури у Франції.
2. Розвиток адвокатури в Німеччині.
3. Розвиток адвокатури в Англії.
4. Відмінність ораторського мистецтва та адвокатської діяльності.
5. Загальні засади розвитку адвокатури на всіх етапах.
Тема для написання реферату
Перспективи розвитку адвокатури в Україні.
Тести для перевірки знань
1. На нижчих стадіях розвитку людського суспільства:
А) правозаступництво було невіддільне від судового представництва;
Б) поняття представництва не існувало;
В) правозаступництво було відокремлене від представництва.
2. У стародавні часи більшість адвокатів була:
А) ораторами;
Б) правозаступниками;
В) священнослужителями.
3. У добу середньовіччя найдовший термін підготовки до адвокатської діяльності передбачався:
А) в Німеччині;
Б) у Франції;
В) в Англії.
4. Основних рис адвокатура почала набувати:
А) з ХІІ ст.;
Б) з ХІХ ст.;
В) з ХVІ ст.
5. Розвиток світової адвокатури почався:
А) з грецької адвокатури;
Б) з китайської адвокатури;
В) з римської адвокатури.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.