лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативні акти
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру».
3. Закон України «Про виконавче провадження».
4. Закон України «Про судоустрій України».
5. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України.
7. Цивільний кодекс України.
8. Цивільно-процесуальний кодекс України.
9. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рів­ня адвокатури» від 30 вересня 1999 року: Особлива частина / Під ред. М. О. Потебенька. — К., 2001.
10. Основні положення про роль адвокатів: Прийняті у серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам.
11. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 302.
12. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури: Затверд­жено Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93.
13. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93.
14. Порядок визначення розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв’язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 651.
15. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів 1 — 2 жовтня 1999 року.
16. Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 821.
17. Статут громадської організації «Спілка адвокатів України»: Затверджений Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 року із змінами і доповненнями, внесеними на ІІ позачерговому з’їзді Спілки адвокатів України 16.01.1993 року.
Основна література
1. Святоцький О. Д., Михеєнко М. М. Адвокатура України: Навч. посібник. — К.: Ін-Юре, 1997.
Додаткова література
1. Антонович В. Коротка історія козаччини. — К., 1991.
2. Барщевский М. Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: Учеб. пособие. — М.: Белые альвы, 1995.
3. Барщевский М. Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учебн. пособие. — М.: Белые альвы, 1995.
4. Ганкевич Л. Союз українських адвокатів. — Львів, 1933.
5. Гессен И. В. История русской адвокатуры. — М.: Юристъ, 1997.
6. Дашо Т. Этика помощника адвоката // Юридическая практика. — 2003. — № 1 (263).
7. Історія адвокатури України / За ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Свя­тоцького. — К.: Либідь, 1992.
8. Історія адвокатури України / За ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Свя­тоцького, В. С. Кульчицького та ін. — К.: СДМ-Студіо, 2002.
9. Ковальський В. С. Адвокатура в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
10. Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 1996.
11. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе: Собр. соч.: В 8 т.— Москва, 1967. — Т. 4.
12. Конституційні акти України. 1917 — 1920: Невідомі конституції України. — К., 1992.
13. Конституція УСРР. — Харків, 1920.
14. Молдован В. В. Правоохоронні органи: Опорні конспекти. — К.: Юмана, 1998.
15. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: Автореф. дис. канд. юрид. наук. КНУ ім. Т. Шевченка. — К., 2002.
16. Михеєнко М., Нор В., Шибіко В. Кримінальний процес України. — К., 1999. — С. 395.
17. Медведчук В. Адвокатська діяльність — гарантія професіоналізму та доступності правозахисту // Закон і Бізнес. — 2000. — № 11. — С. 12.
18. Медведчук В. Адвокатурі надано реальний шанс продовжити демократичне реформування // Закон і Бізнес. — 1999. — № 41. — С. 11.
19. Судові промови адвокатів України / Гол. ред. кол. В. Медведчук. — К.: Редакція журналу Адвокат, 2000.
20. Падох Я. Грунтовий процес гетьманщини. — Львів, 1938.
21. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Наукова думка, 1999.
22. Права, за якими судиться малоросійський народ: 1743. — К., 1997.
23. Сборник декретов, положений, инструкций и циркуляров по НКЮ УССР. — Вып. 1. — Харьков, 1920.
24. Святоцький О. Д. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав громадян (історико-правове дослідження): Дис. д-ра юрид. наук, КНУ ім. Т. Шевченка. — К., 1994.
25. Святоцький О.Д., Медведчук В. В. Адвокатура: Історія і сучасність. — К.: Ін-Юре, 1997.
26. Чубатий М. До історії адвокатури на Україні. — Львів, 1934.
27. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее // Юри­дическая практика. — 2000. — № 29.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.