лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Завдання для виконання письмових робіт
1. Розвиток адвокатури у Франції.
2. Розвиток адвокатури в Німеччині.
3. Розвиток адвокатури в Англії.
4. Відмінність ораторського мистецтва та адвокатської діяльності.
5. Загальні засади розвитку адвокатури на всіх етапах.
6. Формування правової держави в Україні та необхідність подальшого реформування адвокатури.
7. Доведіть переваги різних форм діяльності адвокатів.
8. Порівняйте засади діяльності адвокатури та нотаріату в Україні.
Теми для написання рефератів
1. Поняття та сутність адвокатури.
2. Адвокатура в Україні в дореволюційний період (1864—1817 рр.).
3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік — кінець ХХ ст.).
4. Видатні оратори Стародавньої Греції та Риму.
5. Видатні адвокати ХХ століття.
6. Кодекс українського права «Права, по которым судится малороссийский народ».
7. Порівняльна характеристика засад адвокатури й нотаріату в Україні.
8. Оплата праці адвокатів на різних етапах розвитку адвокатури.
БЛОК (Модуль) 2
Теми:
8. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.
10. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. Процесуально-правове становище адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.
11. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання.
Контроль знань здійснюється у формі усного захисту контрольних запитань, виконання самостійних письмових робіт і написання рефератів.
Контрольні запитання для перевірки знань
1. Конституція України про принципи забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист, презумпцію невинності та змагальності.
2. Способи залучення адвоката як захисника до участі в справі.
3. Випадки, коли не може бути прийнята відмова від захисника.
4. Момент допуску до участі у справі захисника.
5. Дії захисника у разі наявності колізії в питанні про винність чи невинність підзахисного.
6. Що включає в себе підготовка адвоката до ведення справи в апеляційній інстанції?
7. Що включає в себе підготовка адвоката до ведення справи в касаційній інстанції?
8. Права представників цивільного позивача та цивільного відповідача на стадіях розгляду справи в суді.
9. Як вирішується питання про застосування заходів безпеки щодо потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх представників?
10. Оформлення повноважень адвоката на здійснення представництва на цивільному процесі.
11. Оформлення повноважень адвоката на здійснення функцій на кримінальному процесі.
12. Повноваження адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.
13. Участь адвоката на стадії касаційного провадження.
14. Участь адвоката на стадії апеляційного провадження.
15. Участь адвоката на стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
16. Участь адвоката на стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.
17. Повноваження адвоката на стадії судового виконання.
18. Поняття представництва.
19. Поняття правозаступництва.
20. На яких учасників кримінального процесу поширюється презумпція невинності?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.