лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


БЛОК (Модуль) 1
Теми:
1. Поняття та сутність адвокатури.
2. Адвокатура в Україні в дореволюційний період (1864—1817 роки).
3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік — кінець ХХ ст.).
4. Засади та гарантії адвокатської діяльності.
5. Організаційні форми діяльності адвокатури.
6. Професійні та соціальні права адвоката, його обов’язки.
7. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Контроль знань здійснюється у формі усного захисту контроль­них запитань, виконання самостійних письмових робіт і написання рефератів.
Контрольні запитання для перевірки знань
1. Поняття адвокатури.
2. Назвіть найвидатніших судових ораторів Стародавньої Греції та Риму.
3. Форми здійснення професійної діяльності адвокатів у серед­ні віки.
4. Передумови допуску до адвокатської професії в середні віки.
5. Відмінність адвокатури ХХ ст. від адвокатури попередніх віків.
6. Хто виконував роль захисників за часів Київської Русі?
7. Формування адвокатури за польсько-литовської доби.
8. Що таке Литовські статути?
9. Дайте визначення поняття Магдебурзького права.
10. Адвокатура в часи Гетьманщини.
11. Кодекс українського права «Права, по которым судится мало­российский народ».
12. Оплата адвокатської праці.
13. Відповідальність адвоката.
14. Як називалися адвокати?
15. На які категорії поділялися повірені?
16. Діяльність присяжних повірених.
17. Діяльність приватних повірених.
18. Діяльність адвокатури на західноукраїнських землях.
19. Адвокатура згідно з Положенням про адвокатуру 1922 року.
20. Адвокатура України згідно з Положенням про адвокатуру СРСР 1939 року.
21. Особливості організації адвокатури на Західноукраїнських землях до їх возз’єднання з Українською РСР.
22. Адвокатура України згідно з Положенням про адвокатуру Української РСР 1962 року.
23. Адвокатура України згідно з Положенням про адвокатуру Української РСР 1980 року.
24. Оплата праці адвокатів у різні періоди існування адвокатури в Україні.
25. Визначення адвокатури.
26. Засади, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні.
27. Назвіть і розкрийте гарантії адвокатської діяльності.
28. Хто може бути адвокатом в Україні?
29. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.
30. Функції Вищої кваліфікаційної комісії.
31. Які функції виконуються адвокатами?
32. Професійні права адвокатів.
33. Соціальні права адвокатів.
34. Які обов’язки має адвокат?
35. Поняття та предмет адвокатської таємниці.
36. Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
37. Помічник адвоката.
38. Спілка адвокатів та її завдання.
39. Конституція України про засади забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист, презумпцію невинності та змагальності.
40. Способи залучення адвоката як захисника до участі в справі.
41. Випадки, коли не може бути прийнято відмову від захисника.
42. Момент допуску до участі у справі захисника.
43. Дії захисника за наявності колізії в питанні про винність чи невинність підзахисного.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.