лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни
Для денної та вечірньої форм навчанняпп

Об’єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, зокрема:

Від 0 до 40 балів, зокрема:

Зарахування за­ліку за умови отримання не менше 20 балів, у яких обов’яз­ково мають бути представлені всі об’єкти контролю

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарсь­ких заняттях

до 15 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних зав­дань

до 15 балів

Максимальна кількість балів за роботу в семестрі — 40.
Умовою виставлення заліку студентові за результатами роботи в семестрі є отримання не менше 20 балів, у яких обов’язково повинні бути представлені всі об’єкти контролю (1.1. + 1.2. + 1.3)
Для заочної форми навчання
Умовою виставлення заліку є отримання не менше 20 балів за результатами модульного контролю знань.
Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).
Модульне завдання охоплює чітко визначені теми курсу й складається з усного захисту контрольних запитань, виконання самостійних письмових робіт і написання рефератів.
Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 баліввідповід­но до наведених нижче критеріїв.
Для студентів денної та вечірньої форми навчання
На кожний модульний контроль виноситься три модульні завдання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.