лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

36. Повноваження адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.
37. Участь адвоката на стадії апеляційного провадження.
38. Участь адвоката на касаційному провадженні.
39. Участь адвоката на стадії перегляду судових рішень у зв’яз­ку з нововиявленими та винятковими обставинами.
40. Участь адвоката під час перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.
41. Повноваження адвоката на стадії судового виконання.
42. Значення Присяги адвоката.
43. Правила адвокатської етики.
44. Припинення адвокатської діяльності.
45. Призупинення адвокатської діяльності.
46. Позбавлення права здійснення адвокатської діяльності.
47. Робота адвоката щодо збирання, дослідження та оцінки до­казів.
48. Випадки неможливості деяких процесуальних дій без участі адвоката.
49. Формування процесуальної позиції захисника.
50. Діяльність адвоката з питань забезпечення позову.
51. Діяльність адвоката з питань забезпечення доказів.
52. Відмінність пояснення адвоката в суді апеляційної інстанції від промови адвоката в суді першої інстанції у цивільній справі.
53. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.
54. Участь адвоката у провадженні попереднього слідства, його права та обов’язки.
55. Клопотання адвоката на попередньому слідстві.
56. Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.
57. Участь адвоката у слідчих діях.
58. Податкові обов’язки осіб, які займаються адвокатською діяльністю.
59. Адвокатура та підприємництво.
60. Найвідоміші адвокати минулого й сучасності.
61. Суть обов’язку адвоката «використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб».
62. Відмінність статусу адвоката від статусу інших осіб, які займаються юридичною практикою.
63. Походження та значення терміна «адвокат».
64. Момент допуску адвоката до участі в справі у кримінальному процесі.
65. Відшкодування стороні, на користь якої постановлено рішення, витрат з оплати праці адвоката. Вимоги до змісту угоди про надання юридичної допомоги.
66. Прийняття доручення клієнта кількома адвокатами.
67. Чинники, що беруться до уваги при визначенні розміру гонорару.
68. Оплата видатків, пов’язаних з виконанням доручення.
69. Гонорарні відносини у разі дострокового розірвання угоди.
70. Етичні засади взаємин адвокатів між собою.
71. Розірвання адвокатом угоди про надання правової допомоги.
72. Розірвання клієнтом угоди про надання правової допомоги.
73. Обов’язки адвоката під час розірвання угоди про надання правової допомоги.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.