лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 11. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень
у зв
язку з нововиявленими обставинами.
Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання


Запитання, що виносяться на семінарське заняття
1. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадії апеляційного провадження.
2. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадії касаційного провадження.
3. Діяльність адвоката під час перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
4. Діяльність адвоката на стадії судового виконання.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру».
3. Цивільно-процесуальний кодекс України.
4. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
5. Закон України «Про судоустрій України».
6. Закон України «Про виконавче провадження».
7. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее // Юри­дическая практика. — 2000. — № 29.
Запитання для перевірки знань
1. Оформлення повноважень адвоката на здійснення представ­ництва в цивільному процесі.
2. Повноваження адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.
3. Участь адвоката на стадії апеляційного провадження.
4. Участь адвоката на стадії касаційного провадження.
5. Участь адвоката на стадії перегляду судових рішень у зв’яз­ку з нововиявленими та винятковими обставинами.
6. Повноваження адвоката на стадії судового виконання.
Практичні завдання
1. Назвіть реквізити ордеру юридичної консультації, який підтверджує повноваження адвоката під час ведення справи в суді.
2. Складіть проект довіреності, виданої адвокатові довірителем на ведення справи в суді.
3. Дайте порівняльну характеристику повноважень адвоката на різних стадіях цивільного процесу.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Оформлення повноважень адвоката на здійснення представ­ництва в цивільному процесі.
2. Повноваження адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції.
Тема для написання реферату
Діяльність адвоката під час перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.