лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ІІІ. Діяльність адвоката під час перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у звязку з нововиявленими та винятковими обставинами
Відповідно до ст. 347-3 ЦПК України заяви про перегляд рішень і ухвал у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами можуть бути подані особами, які беруть участь у справі. Якщо адвокат отримав належні повноваження, він, маючи підстави, повинен подати таку заяву.
Стадія перегляду судових рішень у результаті судової реформи набула додаткових підстав для свого виникнення. За чинним законодавством підставами для перегляду рішень і ухвал судів першої, апеляційної та касаційної інстанції можуть бути як нововиявлені, так і виняткові обставини. Вони окреслені у главі 42 ЦПК України. Студенту доцільно проаналізувати ці підстави, а також звернути увагу на терміни подання, форму та зміст заяв, що подаються на цій стадії процесу.
ІV. Діяльність адвоката на стадії судового виконання
Відповідно до ст. 348 ЦПК України, за кожним рішенням, що набрало законної сили або допущено до негайного виконання, за заявою особи, на користь якої прийнято рішення, видається один виконавчий лист.
Виконання рішень судів здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».
Вивчаючи це питання, студент повинен звернутися до глави 44 ЦПК України. Рекомендується звернути особливу увагу на рег­ламентування подання заяв у стадії судового виконання та можливість укладення сторонами мирової угоди.
Студенти повинні знати, що на всіх стадіях цивільного процесу адвокат-представник має надані законом процесуальні права та обов’язки. Від того, наскільки професійно й повно вони будуть реалізовані, залежить ефективність правової допомоги.
Рекомендована література до теми
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру». — Ст. 735.
3. Цивільно-процесуальний кодекс України. — Ст. 935.
4. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
5. Закон України «Про судоустрій України».
6. Закон України «Про виконавче провадження».
7. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее // Юридическая практика. — 2000. –– № 29.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.