лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема 11. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання


Вивчаючи вивченні цю тему, студент повинен знати Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року, оскільки з набранням ним чинності з’яви­лася така стадія процесу, як апеляційна, а перегляд рішень відбувається ще й за винятковими підставами. Набуло нового змісту касаційне провадження. Цивільний процесуальний кодекс України відображає нині норми, які ввів зазначений закон, тому студентам слід також активізувати знання ЦПК України.
Зауважимо, що деякі положення законодавства, необхідні для засвоєння цієї теми, вже повторювалися під час вивчення правового статусу адвоката у кримінальному процесі.
Оскільки ця тема є завершальною в курсі «Адвокатура в Україні», студентам слід проаналізувати всі норми, вивчені ними у процесі його засвоєння, визначити, які норми є спільними для кримінального та ци­вільного процесів, запам’ятати новели, введені в за­конодавство після проходження студентами навчаль­них курсів «Кримінальний процес» та «Цивільний
процес».
У темі розглядаються такі питання:
І. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадії апеляційного провадження
Відповідно до ст. 290—292 ЦПК України, сторони, а також інші особи та прокурор, які брали участь у розгляді справи, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
Діяльність адвоката на стадії апеляційного провадження регламентується главою 40 ЦПК України. Особливу увагу студентам слід приділити таким аспектам діяльності адвоката на цій стадії, як терміни апеляційного оскарження, форма та зміст апеляційної скарги, порядок її внесення, наслідки неявки на судове засідання осіб, які беруть участь у справі, право сторін укласти мирову угоду в суді апеляційної інстанції.
ІІ. Діяльність адвоката як процесуального представника в касаційному провадженні
Процесуальне представництво адвоката може тривати й під час касаційного провадження.
Судом касаційної інстанції є Верховний суд України.
Адвокат як процесуальний представник має право, поряд з іншими особами, визначеними ст. 320 ЦПК України, оскаржити в касаційному порядку рішення та ухвали, прийняті судом першої інстанції, що були предметом розгляду суду апеляційної інстанції, а також ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Вивчаючи це питання, студенту слід ще раз переконатись у тому, що поняття «касаційне» він розуміє відповідно до чинного законодавства. Касаційне провадження регулюється главою 41 ЦПК України. Судом касаційної інстанції є Верховний суд України. Законом встановлено, які особи мають право касаційного оскарження, його терміни, форми та зміст касаційної скарги, порядок її подачі, а також регламентовано інші процесуальні моменти, які студентові необхідно знати як такі, що пов’язані з діяль­ністю адвоката.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.