лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
Тема 10. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.
Процесуально-правове становище адвоката під час ведення цивільних справ
у суді першої інстанції


Запитання, що виносяться на семінарське заняття
1. Адвокат — представник потерпілого.
2. Адвокат — представник цивільного позивача.
3. Адвокат — представник цивільного відповідача.
4. Адвокат як правозахисник у цивільному процесі.
5. Правовідносини адвоката — представника — із судом і довірителем.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру».
3. Кримінально-процесуальний кодекс України.
4. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
5. Михеєнко М., Нор В., Шибіко В. Кримінальний процес України. — К., 1999.
Запитання для перевірки знань
1. Права та обов’язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.
2. Чи має право адвокат як представник відмовитися від узятого на себе зобов’язання?
3. Розкрийте функції адвоката як правозахисника та як представника в цивільному процесі.
Практичне завдання
1. Порівняйте правове становище адвоката у кримінальному та цивільному процесах.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Права представників цивільного позивача та цивільного відповідача в стадії розгляду справи в суді першої інстанції.
2. Як вирішується питання про застосування заходів безпеки щодо цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх представників?
Теми для написання рефератів
1. Адвокат — представник потерпілого на різних етапах цивіль­ного процесу.
2. Правозахист і представництво в цивільному процесі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.