лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 8. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного


Запитання, що виносяться на семінарське заняття
1. Адвокат — захисник підозрюваного.
2. Роль адвоката під час провадження дізнання та попереднього слідства.
3. Адвокат — захисник обвинуваченого.
4. Адвокат — захисник підсудного.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру».
3. Кримінально-процесуальний кодекс України.
4. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
5. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собр. Соч.: В 8 т. — М., 1967. — Т. 4.
Питання для перевірки знань
1. Конституція України про принципи забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист, презумпцію невинності та змагальності.
2. Сутність забезпечення права на захист підозрюваному, обвинуваченому, підсудному.
3. Способи залучення адвоката як захисника до участі в справі.
4. Випадки, коли не може бути прийнято відмову від захисника.
5. Момент допуску до участі у справі захисника.
6. Дії захисника за наявності колізії в питанні про винність чи невинність підзахисного.
7. Можливості, які надає закон адвокату для збирання, дослід­ження, оцінки доказів.
8. Заявлення клопотань адвокатом.
9. Права адвоката щодо оскарження дій і рішень слідчих органів, прокурора, судді, суду.
10. Права адвоката на етапі закінчення попереднього слідства та в судових стадіях кримінального процесу.
11. Значення та зміст захисної промови.
12. Зауваження адвоката на протокол судового засідання.
13. Чи може адвокат оскаржити вирок суду всупереч волі підзахисного?
Практичні завдання для виконання
1. Порівняйте права адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого та підсудного.
2. Доведіть, що неможливість відмови від захисника у випадках, передбачених законом, є обґрунтованою.
3. У ході попереднього слідства Петренко визнав себе винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 140 КК України. Під час судового слідства він від своїх попередніх показань відмовився й заявив, що вину свою не визнає, і адвокат йому не потрібен.
Яким чином суд повинен вирішити клопотання Петренка?
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Поняття підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
2. Хто здійснює функції захисту від підозри та обвинувачення?
3. У чому полягають інтереси обвинуваченого?
4. Зміст забезпечення охорони особистих і майнових прав підоз­рюваного та обвинуваченого.
5. Чи має право адвокат ігнорувати думку підзахисного?
6. Що передбачає підготовка адвоката до ведення справи в апеляційній інстанції?
7. Як вирішується питання про застосування заходів безпеки щодо потерпілого та його представника?
Теми для написання рефератів
1. Презумпція невинності підозрюваного, обвинуваченого та підсудного.
2. Права та обов’язки адвоката — представника потерпілого на різних етапах слідства.
Тести для перевірки знань
1. Принцип презумпції невинності закріплено:
А) Конституцією;
Б) Кримінальним кодексом;
В) Цивільним кодексом.
2. У кримінальному праві діє принцип:
А) презумпція винності;
Б) презумпція невинності.
3. Захисна промова виголошується адвокатом:
А) перед початком судового слідства;
Б) під час судових дебатів;
В) перед допитом свідків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.