лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ІІ. Адвокат — захисник обвинуваченого
Вивчаючи це питання, студенти повинні звернути увагу на те, що після висунення обвинувачення процесуальний статус особи змінюється. Це відбивається на правах та обов’язках адвоката. У разі висунення обвинувачення присутність захисника обвину­ваченого є обов’язковою, крім випадків, коли він відмовляється від захисника, а його відмову прийнято.
Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про притягнення як обвинуваченого, роз’яснює суть висуненого обвинувачення та вручає копію постанови.
Про висунення обвинувачення, роз’яснення його суті та вручення копії постанови слідчий складає протокол (із зазначенням години й дати висунення обвинувачення), який підписується обвинуваченим, слідчим і захисником.
Вступає в повну силу дія принципу змагальності сторін у кримінальному процесі. Сторони мають право надавати суду докази й доводити їх переконливість, що є реалізацією основних засад судо­чинства, передбачених Конституцією України. Важливою частиною функцій адвоката обвинуваченого є дослідження матеріалів справи, аналіз аргументів для заперечення обвинуваченню, пошук обставин, що пом’якшують покарання. Слід зазначити, що до ст. 66 нового Кримінального кодексу України введено ряд нових обставин, що можуть впливати на пом’якшення покарання.
ІІІ. Адвокат — захисник підсудного
У статусі обвинуваченого підзахисний перебуває також на стадії досудового слідства.
У разі наявності достатньої кількості доказів, що вказують на скоєння певною особою злочину, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення цієї особи як обвинуваченого.
Обвинувачення повинно бути пред’явлено не пізніше двох днів з моменту винесення слідчим постанови про притягнення цієї особи як обвинуваченого і в будь-якому разі не пізніше дня явки обвинуваченого або його приводу (ст. 133 КПК України).
Стадії підготовки судового засідання, судового слідства, судових дебатів, останнього слова підсудного є найвирішальнішими для підсудного. Тому важливо з’ясувати для себе роль адвоката на всіх цих стадіях. Особливо значущою може стати захисна промова адвоката під час судових дебатів. Студентам доцільно ознайомитися з промовами видатних адвокатів, наприклад, О. Ф. Коні та інших.
Слід зазначити, що право на захист має також і засуджена особа, але діяльність адвоката на стадіях апеляційного, касаційного проваджень та під час перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та на стадії судового виконання розглядатиметься в наступних темах.
Рекомендована література до теми
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру». — Ст. 735.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. — Ст. 402.
4. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.