лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема 8. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного


Під час вивчення теми студентам доцільно звернути увагу на роль адвоката на різних стадіях кримінального процесу. Слід пам’ятати, що у країні здійснюється судова реформа, тому в зако­нодавстві відбуваються зміни, які, своєю чергою, зумовили корекцію процесуального статусу адвоката. Важливо порівняти функції адвоката, якщо його клієнтом є підозрюваний, обвинувачуваний та підсудний, і виявити спільні для всіх стадій особливості. Варто розглянути права та обов’язки інших учасників процесу, на яких покладено захист — це підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений, громадський захисник, цивільний відповідач і його представник. Засвоєння теми неможливе без знання норм кримінального процесу.
У темі розглядаються такі питання:
І. Адвокат — захисник підозрюваного
Право підозрюваного, обвинуваченого та підсудного на захист проголошено у ст. 63 Конституції України, а його забезпечення віднесено до головних засад судочинства ст. 129 Основного Закону.
Відповідно до ст. 44 КПК України в редакції від 21 червня 2001 року захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надавати їм необхідну юридичну допомогу під час провадження у кримінальній справі.
Засвоюючи матеріал цього питання, слід докладно розглянути такі стадії кримінального процесу, як порушення кримінальної справи та дізнання й досудове слідство. Для цього варто пригадати ст. 21, 43, 43-І, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 162 та інші КПК України. Доцільно також проаналізувати момент вступу адвоката до процесу на предмет його оптимальності. Студенти повинні знати, хто і з якого моменту може бути допущений як захисник підозрюваного, у який спосіб підтверджуються повноваження захисника. Важливим є те, що захис­ник допускається до участі в справі на будь-якій стадії процесу.
Слід звернути увагу, що у випадках, коли відповідно до вимог закону (ст. 45 КК України) участь захисника є обов’язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть виступати в ролі захисників лише одночасно із захисником — адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
Для кращого опанування матеріалу студентам необхідні міцні знання норм кримінального процесу. Підсумовуючи вивчене, розкрийте роль адвоката на кожній із стадій процесу, на якому підзахисний є підозрюваним.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.