лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тести для перевірки знань
1. Дисциплінарне стягнення щодо адвоката застосовується не пізніше як:
А) через одну добу з дня виявлення порушення;
Б) через один місяць з дня виявлення порушення, не враховуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці;
В) через шість місяців з дня виявлення порушення.
2. До адвоката може бути застосовано такі дисциплінарні стяг­нення:
А) зауваження;
Б) догана;
В) попередження.
3. Якщо під час розгляду справи дисциплінарна палата переконається в необґрунтованості притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, вона може:
А) закрити дисциплінарну справу;
Б) передати її розгляд до суду;
В) направити подання до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
4. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності виголошується:
А) у присутності адвоката, справа щодо якого розглядається;
Б) за його відсутності;
В) за його бажанням, адвокат може бути присутнім або відсутнім.
5. Адвокат вважається таким, щодо якого не застосовувалося дисциплінарне стягнення, якщо впродовж певного терміну на нього не було накладено нового дисциплінарного стягнення:
А) шести місяців;
Б) одного року;
В) трьох років.
6. Дострокове зняття стягнення:
А) здійснює палата, що накладала стягнення;
Б) за поданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проводить Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;
В) за заявою адвоката може здійснюватися в судовому порядку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.