лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ІІ. Дисциплінарне провадження проти адвоката
Студент повинен пам’ятати, що дисциплінарне провадження має свої етапи. Це — порушення дисциплінарного провадження, розгляд дисциплінарної справи, застосування стягнення або закриття дисциплінарної справи, оскарження рішення про накладання дисциплінарного стягнення, зняття стягнення.
Студенти мають знати, що згідно з Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури право порушення дис­циплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією та вимагає від нього письмового пояснення.
Вивчаючи матеріал, студенти повинні акцентувати свою увагу на понятті дисциплінарного порушення адвоката, санкціях, що застосовуються за ці порушення, порядку їх накладення та зняття.
Варто порівняти дисциплінарну відповідальність адвокатів з дисциплінарною відповідальністю, що настає за нормами трудового права, звертаючи увагу на терміни застосування та стягнення, передбачені в обох випадках.
Важливо знати, що рішення про припинення адвокатської діяль­ності та анулювання свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією може бути прийнято у разі: засудження адвоката за скоєння злочину — після набрання вироком законної сили; обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; втрати ним громадянства України; грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, й Присяги адвоката України.
ІІІ. Винесення рішення про накладення дисциплінарного стягнення, його оскарження та зняття
Будь-який адвокат, який вважає, що його дисциплінарну справу розглянуто необ’єктивно, а стягнення накладено не­законно, має право оскаржити таке рішення. Зіставляючи різні види юридичної відповідальності різних суб’єктів, студент повинен дійти висновку, що адвокати не є винятком із загального правила, оскільки в правовій державі рішення органу такого рів­ня, як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, не може бути оста­точним.
Слід запам’ятати, що у разі розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити одне з рішень: залишити рішення палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії без зміни, а скаргу — без задоволення; змінити рішення; скасувати рішення й надіслати справу до тієї самої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії для нового розгляду, або закрити справу. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточними та приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
Зауважимо, що дисциплінарна відповідальність члена адвокатського об’єднання регулюється також його статутом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.