лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема 7. Дисциплінарна відповідальність адвоката


Вивчаючи тему, студент повинен використати свої знання з курсів теорії держави та права, а також трудового права, пригадати, що таке юридична відповідальність, назвати її види, вказати, яке місце серед них належить дисциплінарній відповідальності.
Юридична відповідальність — це відповідальність, передбачена законом за порушення норми права. Залежно від того, до якої галузі належить порушена норма, визначають і вид відповідальності.
Дисциплінарна відповідальність настає за порушення дисципліни, а дисциплінарні права та обов’язки зазвичай регулюються нормами трудового права.
Специфіка дисциплінарної відповідальності адвокатів полягає в тому, що її застосовує орган, з яким адвокат не перебуває у трудових відносинах.
Крім цього, розглядаючи тему, слід звернути увагу й на інші види юридичної відповідальності адвоката. У темі «Засади та гарантії адвокатської діяльності» розглянуто питання про притягнення адвоката до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 10 Закону України «Про адвокатуру». До цивільно-правової відповідальності адвоката може бути притягнуто на загальних підставах у випадках, коли його дії або бездіяльність спричинили матеріальну шкоду клієнту або третій особі. Можливо, у зв’язку з цим варто було б запровадити обов’язкове страхування професійної діяльності адвокатів, яке існує у приватних нотаріусів.
У темі розглядаються такі питання:
І. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
Вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів покладено на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Студен­там необхідно знати, де вони створюються, термін їх повно­важень, завдання, структуру, порядок їх формування та функціонування.
Палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії мають право запитувати необхідну для здійснення їх повноважень інформацію від суддів, слідчих органів, органів юстиції, інших підприємств, установ, організацій, а також службових осіб.
Органи та службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніше як за десять днів дати відповідь комісії.
Особливу увагу слід звернути на компетенцію та повноваження дисциплінарної палати.
Для глибшого засвоєння матеріалу необхідно ознайомитися
з Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адво-
катури.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.