лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 6. Професійні та соціальні права адвоката, його обовязки


Питання, що виносяться на семінарське заняття
1. Основні професійні права адвоката.
2. Соціальні права громадянина, який займається адвокатською діяльністю.
3. Обов’язки адвоката.
4. Адвокатська таємниця.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру».
3. Кримінально-процесуальний кодекс України.
4. Цивільно-процесуальний кодекс України.
5. Статут громадської організації «Спілка адвокатів України»: Затверджений Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 року із змінами і доповненнями, внесеними на ІІ позачерговому з’їзді Спілки адвокатів України 16.01.1993 року.
6. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. КНУ ім. Т. Шевченка. — К., 2002.
7. Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року
№ 821.
8. Порядок визначення розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв’язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік: Затверд­жено постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997
року № 651.
9. Медведчук В. Адвокатська діяльність — гарантія професіоналізму та доступності правозахисту // Закон і Бізнес. — 2000. — № 11. — С. 12.
Питання для перевірки знань
1. Професійні права адвокатів.
2. Соціальні права адвокатів.
3. Які обов’язки має адвокат?
4. Поняття адвокатської таємниці.
5. Предмет адвокатської таємниці.
6. Оплата праці адвоката.
Практичні завдання
1. Складіть бібліографічний довідник для засвоєння матеріалу цієї теми.
2. Порівняйте професійні обов’язки та професійні й соціальні права адвокатів і нотаріусів в Україні.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Фонд соціального захисту адвокатів.
2. Яка відповідальність настає за порушення адвокатської таєм­ниці?
Тема для написання реферату
Права та обов’язки адвокатів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.